Header logo
 • nl
 • en
 • nl
 • en
 • BeNe League in Basketbal

  login-bg
  openbaar_vervoer
  pubdom
  big-data

  Haalbaarheidsonderzoek BeNe Basketbal

  De vraag
  Zowel in Nederland als in België is basketbal een kleine tot middelgrote sport. Toch lijkt de gezamenlijke markt even groot als die van Spanje, waarin basketbal op een hoger niveau beoefend kan worden. Het ontwikkelen van een competitie waarin zowel Nederlandse als Belgische clubs spelen, kan bijdragen aan de ontwikkeling van de basketbalsport op sportief en financieel vlak in beide landen. De vraag die door de Dutch Basketbal League en de Euromillions League is gesteld aan Hypercube is om de haalbaarheid en de relevantie van een BeNeLeague te onderzoeken.

  Hypercube’s advies
  Er is gekeken naar sportieve, financiële en commerciële motieven om wel of niet te kiezen voor een BeNeLeague. Alle 9 Nederlandse en 10 Belgische clubs op het hoogste niveau in beide landen hebben een sportieve sterkte toegewezen gekregen op basis van hun sportieve resultaten. De clubs zijn vervolgens geranked. Het resultaat toont dat een BeNeLeague op basis van de krachtsverschillen haalbaar lijkt.

  Naast de sportieve kracht is gekeken naar een werkbaar competitieformat. Het format dat gespeeld wordt doet ter zake omdat het ervoor kan zorgen dat clubs van vergelijkbare sterkte elkaar vaker treffen. Hierdoor zijn er meer wedstrijden waar wat op het spel staat. Dit is aantrekkelijk voor fans, sponsoren en televisiepartners. Daarnaast kan een slim format de kosten die gepaard gaan met bijvoorbeeld een langere reistijd drukken. Verschillende formats zijn in dit project ontwikkeld en bekeken in samenspraak met clubs, trainers, spelers, bonden, televisiepartners en sponsoren.

  Hetzelfde geldt voor de financiële en commerciële gevolgen van een eventuele BeNeLeague. Er is gekeken naar effecten van BeNebasket op kosten en baten in relatie tot sponsoren, verwachte ticketverkoop en attractiviteit voor mediapartners. In verschillende stakeholderbijeenkomsten zijn de cijfers vanuit Hypercube’s prognoses geverifieerd en geduid.

  Impact

  In maart 2020 hebben alle clubs van de Dutch Basketbal League en de Euromillions League unaniem voor nadere invulling van een BeNeLeague gestemd. Dit betekent dat de rest van het basketbalseizoen 2019/2020 wordt gebruikt om invulling te geven aan de verdere vormgeving van zo’n competitie. In september 2020 maken clubs een definitieve keuze om deel te nemen

  aan een BeNeLeague. Indien de meerderheid voor stemt wordt het seizoen 2020/2021 een overgangsjaar en start de BeNeLeague in 2021.