Header logo
 • nl
 • en
 • nl
 • en
 • Capaciteitsmanagement

  login-bg
  openbaar_vervoer
  pubdom
  big-data

  Capaciteitsmanagement

  Inzicht in de bezetting van voertuigen, zowel actueel als trendmatig, is essentieel voor openbaar vervoerbedrijven. Deze informatie maakt het mogelijk om actief bij te sturen in de dienstregeling en capaciteitsproblemen te voorkomen.

  Hypercube beschikt over het gereedschap om snel inzicht te bieden in mogelijke knelpunten in de dienstregeling. Het feitelijk inzicht in de mate van gebruik van het ov op enig moment , leiden we af uit de dienstregeling en de registraties van ov-chipkaarttransacties.

  Deze informatie kan op meerdere manieren worden gepresenteerd. Op basis van deze inzichten kan geanticipeerd worden, bijvoorbeeld middels de inzet van versterking of voertuigen met meer of minder capaciteit. Ook hier geldt het adagium dat voor wie het verleden kent, de toekomst minder geheimen heeft.

  Bijgevoegde beelden zijn gebaseerd op analyses die wij op verzoek van vervoerders hebben uitgevoerd, maar bevatten hier fictieve data.

  Bezetting

  Door middel van een heatmap kan voor een gekozen lijn of traject uit de dienstregeling worden getoond wat de bezetting is per halte gedurende de dag. Afhankelijk van de trends kan deze informatie worden gebruikt voor inzet van ondersteuning of het inplannen van een ander type voertuig op bepaalde momenten.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Een andere benadering is om de bezetting van een specifiek voertuig gedurende de dag weer te geven, inclusief informatie over welke route(s) deze bus die dag heeft afgelegd.

   

  Visuele weergave

  Het tweede  onderdeel van dit gereedschap is een visuele presentatie van bezetting van voertuigen op de kaart. Op basis van transactiedata kan zichtbaar worden gemaakt welke lijn(del)en kampen met een hoge bezetting in bepaalde tijdvakken en waar eventuele versterking ingezet kan worden

  De dienstregeling wordt gecombineerd met checkin- en checkuit-transacties om de bezetting per lijndeel weer te geven. Hoe dikker de lijn wordt weergegeven, hoe meer mensen er op dat lijndeel in de bus zitten. Duidelijk te zien is dat de bezetting van de lijnen afneemt naarmate men verder van het treinstation reist. Op deze manier is in één oogopslag waar te nemen waar mogelijke knelpunten zich bevinden.

  Het is hier ook mogelijk om de bezetting van lijnen te combineren om de benutting van een bepaald traject per tijdseenheid weer te geven. Bepaalde trajecten worden namelijk vaak door meerdere lijnen bediend. Het inzicht per traject kan behulpzaam zijn bij vraagstukken met betrekking tot netwerkontwikkeling.

  De tweede kaart toont extra mogelijkheden, waarbij lijnen anders zijn gekleurd om verschillen in lijntypes te tonen (Stadsdienst/Streekdienst/Qliner).

  Deze visuele weergave kan ook uitstekend voor de uitvoering van knooppuntanalyses worden ingezet. Een goed inzicht over de kwantiteit van het aantal reizigersbewegingen (zowel in,- uit- en overstappers per tijdseenheid als passanten) als over de kwaliteit van aansluitingen op de knoop is een onmisbare schakel in dat proces. Dat inzicht vormt een basis voor bestuurlijke besluitvorming over een ontwikkel- en prioriteitenagenda.