Header logo
 • nl
 • en
 • nl
 • en
 • Effecten toetreding nieuwe partijen in verkoopkanaal voor OV-diensten (2015)

  login-bg
  openbaar_vervoer
  pubdom
  big-data

  Effecten toetreding nieuwe partijen in verkoopkanaal voor OV-diensten (2015)

  In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft Ecorys in samenwerking met Hypercube Business Innovation een onderzoek uitgevoerd naar de voor- en nadelen op de toetreding van nieuwe partijen in het verkoopkanaal voor OV–diensten. Het onderzoeksteam, bestaande uit Rob Rijnhout en namens Ecorys Robert Haffner, Niels Peters en Erik Merkus, had als doel om inzicht te bieden in de wenselijkheid van (aanvullende) wettelijke maatregelen om een gelijk speelveld voor mobiliteitskaartaanbieders op de OV-markt tot stand te brengen.

  Mobiliteitsdiensten
  Door de OV-chipkaart en de opkomst van mobiliteitskaartaanbieders is een nieuwe markt ontstaan waarop serviceproviders opereren, de markt voor mobiliteitsdiensten. Op deze markt zorgen de mobiliteitskaartaanbieders ervoor dat van vervoerders afgenomen reisproducten worden verrekend met hun klanten (consumenten, bedrijven en andere organisaties). De vervoersdiensten worden als het ware ‘verpakt’ in een totaalpakket aan dienstverlening om de klant zo goed mogelijk van diens te zijn. Deze dienstverlening maakt het voor sommige reizigersgroepen aantrekkelijker om het ov te gebruiken, wat naast mobiliteitswinsten ook milieuvoordelen kan opleveren.

  Aanleiding voor het onderzoek waren de knelpunten die mobiliteitskaartaanbieders hebben ervaren in het maken van afspraken met vervoerders over het aanbieden van vervoersproducten.

  Voordelen voor reiziger & marktordening
  Uit het onderzoek blijkt dat mobiliteitskaartaanbieders toegang tot de markt hebben, in staat zijn om met het product reizen op saldo een marktpositie op te bouwen en dat daarnaast ook andere producten in de praktijk worden aangeboden. Verder concluderen de onderzoekers dat toegang geven tot alle reisproducten mogelijk leidt tot voordelen voor de reiziger en de marktordening, maar dat er een impact kan zijn op het bestaande concessiestelsel en dat er transitiekosten zijn.

  Geen marktfalen
  Het ministerie van I&M concludeert op basis van het onderzoek dat er geen sprake is van marktfalen noch van een oneerlijk speelveld en dat toegang tot alle vervoersproducten niet nodig is om te kunnen concurreren. De onderzoekers geven aan dat in andere sectoren dit geen reden is gebleken om via regulering toegang te geven tot alle producten.

  Klik hier voor het volledige rapport en bijbehorende Kamerbrief namens het ministerie van Infrastructuur & Milieu. Voor vragen kunt u contact opnemen met Rob Rijnhout.