Header logo
 • nl
 • en
 • nl
 • en
 • Hypercube’s Fankaarten van Nederland

  login-bg
  openbaar_vervoer
  pubdom
  big-data

  Hypercube’s Fankaarten van Nederland

   

  In opdracht van KNVB Expertise maakt Hypercube jaarlijks de Fankaart van Nederland voor het Fan Onderzoek. De Fankaart laat in één oogopslag zien hoe de fans in Nederland geografisch verspreid zijn. De verschillende kleuren geven aan in welke gemeenten welke clubs dominant zijn.

  Ieder seizoen is eerst het aantal supporters per gemeente per club bepaald. Dit is gedaan door het aantal seizoenkaarthouders in de gemeente te vermenigvuldigen met een factor die de ratio aangeeft tussen de gemiddelde bezoekersaantallen in het betreffende seizoen en het totaal aantal seizoenkaarthouders per club. Dit is gedaan omdat elke club een andere verhouding seizoenkaarthouders en losse kaarten heeft. Zo wordt, ondanks dat het niet te traceren is waar de supporters die losse kaarten kopen vandaan komen, een reëel beeld gecreëerd van het aantal fans per gemeente.

  Vervolgens worden de Nederlandse gemeentes verdeeld over de clubs. Dit gebeurt aan de hand van de volgende vier regels:

  1. Als club A in een gemeente minimaal twee keer zo groot is als club B, dan wordt de gemeente toegewezen aan club A.
  2. Als club A in een gemeente niet minimaal twee keer zo groot als club B, maar beide clubs zijn wel twee keer zo groot als club C, dan wordt de gemeente toegewezen aan club A en B en gestreept weergegeven met twee kleuren.
  3. Als Club A, B en C in een gemeente vergelijkbaar zijn in grootte, dan wordt de gemeente toegewezen aan club A, B en C en gestreept weergegeven met drie kleuren streepjes.
  4. Als de penetratie (totaal aantal supporters / inwoners) kleiner is dan 1% en het absolute aantal supporters kleiner is dan 500 dan wordt de gemeente aan geen enkele club toegewezen.

  Nadat alle gemeentes zijn toegewezen wordt nog een filter over de landkaart geplaatst. Dit filter zorgt er voor dat inzichtelijk wordt hoe hoog de penetratie in de gemeente is. Hoe lichter de kleur, hoe lager de penetratie.