Header logo
 • nl
 • en
 • nl
 • en
 • Inhoudelijke analyses en advies ten behoeve van beantwoording Motie Van Gent (2012 – 2013)

  login-bg
  openbaar_vervoer
  pubdom
  big-data

  Inhoudelijke analyses en advies ten behoeve van beantwoording Motie Van Gent (2012 – 2013)

  Drie decentrale overheden hebben Hypercube verzocht om ten behoeve van het ministerie van I&M, op basis van bevindingen uit verschillende opbrengstmonitoren OV-chipkaart, te adviseren over de invulling die gegeven kan worden aan de motie Van Gent (Kamerstuk 23 645, nr. 434). In deze motie werd verzocht om een jaar na ongeldig worden van de landelijk strippenkaart, op basis van dan beschikbare gegevens, te evalueren of de tarieven van de OV-chipkaart kostenneutraal waren.

  Hypercube heeft in dit project meegewerkt aan een notitie over een politiek gevoelig en bijzonder actueel onderwerp, en heeft inhoudelijke bevindingen samen met ambtelijk betrokkenen tot een bruikbaar resultaat gebracht.