Header logo
 • nl
 • en
 • nl
 • en
 • Innovatie in de zorgketen regio Haaglanden

  login-bg
  openbaar_vervoer
  pubdom
  big-data

  Innovatie in de zorgketen Innovatie in de zorgketen, regio Haaglanden (2007-9)

  Veel patiënten volgen een traject langs verschillende zorgaanbieders. Gevolg is dat ook steeds meer informatie moet worden uitgewisseld. In de regio Haaglanden heeft Hypercube de benodigde samenwerking op poten gezet en een procesmodel opgesteld dat de kosten en baten door de gehele keten inzichtelijk maakt.

  Het merendeel van de patiënten in de gezondheidszorg volgt een zorgtraject dat hen langs verschillende zorgaanbieders in de regio leidt. In steeds meer zorgregio’s ontstaat daarom de noodzaak om meer samen te werken en informatie uit te wisselen. Hypercube heeft samen met Squarewise mogelijke innovaties in de zorgketen onderzocht.

  Ziekenhuizen, huisartsen, apotheken en verzekeraars hebben hierdoor samen stappen kunnen zetten naar nieuwe oplossingen en samenwerkingsverbanden, waaronder de uitwisseling van patiëntengegevens. Dit heeft geleid tot een tender om een ICT-partner te vinden die de gewenste systemen zou kunnen ontwikkelen. De ICT-ontwikkelaar zou voor het resultaat (uitwisselingen van gegevens) betaald worden, zodat het risico van de ontwikkeling niet bij de zorg lag. Hypercube heeft deze tender begeleid.