Header logo
 • nl
 • en
 • nl
 • en
 • ISC Medemblik

  login-bg
  openbaar_vervoer
  pubdom
  big-data

  ISC Medemblik

   

     ICS Medemblik (2013)

   

   

   

   

  Sinds 1999 is er in Medemblik een zeilwedstrijdcentrum: het International Sailing Center, kortweg ISC. Het Watersportverbond en de Gemeente, die samen het ISC dragen, willen het ISC financieel sterker maken. Wat is de toegevoegde waarde van het ISC? En wat zou de potentie zijn voor investeringen in meer en betere voorzieningen?

  Hypercube heeft de economische en maatschappelijke effecten van het ISC in kaart gebracht door middel van een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA). Doel van deze MKBA is om politiek en maatschappelijk draagvlak te creëren en uiteindelijke besluitvorming te faciliteren.

  De MKBA laat zien dat uitbreiding van de activiteiten van belang is voor de continuïteit en versterking van de watersportfunctie van Medemblik, en van toegevoegde waarde is voor de lokale economie. Een investering in het ISC Medemblik creëert toegevoegde waarde voor de lokale samenleving van € 1,6M. Dit is het resultaat van alle baten en lasten, inclusief investeringslasten.

  • Sport- en recreatiebeleving voor een vergrootte groep van 12.000 watersporters, 6.500 officials, begeleiding en toeschouwers en 5.000 recreanten
  • Aanvullende omzet voor horeca jaarlijks € 300K en voor detailhandel en verhuur jaarlijks € 200K
  • Extra gecreëerde, betaalde, arbeidsplaatsen in de regio 5,5 FTE
  • Afname in de gemiddelde reisafstand voor sporters van 82 km per overnachting, daarmee samenhangend een afname in CO2-uitstoot
  • 8.000 overnachtingen voor sporters en recreanten die verblijven in Medemblik
  • Kansen voor uitbreiding van evenementen
  • Regiomarketing door het gebruik van de naam Medemblik bij de zeilwedstrijden en –evenementen die er georganiseerd worden.