Header logo
 • nl
 • en
 • nl
 • en
 • Life time value (2015)

  login-bg
  openbaar_vervoer
  pubdom
  big-data

  De vraag
  De KNVB is eind 2015 benieuwd welke groepen in de samenleving bijdragen aan de waarde van het Nederlandse voetbal. Dergelijke informatie biedt onder meer handvatten om beleidskeuzes te maken met als oogmerk het benutten van commerciële kansen. In de eerste stap van dit project heeft marktonderzoeksbureau Blauw middels een enquête de Nederlandse samenleving opgedeeld in negen segmenten (typen Nederlanders met een rol in het voetbal) op basis van hun betrokkenheid bij het voetbal. Hypercube heeft voor ieder segment de huidige waarde per persoon bepaald.

  Hypercube’s advies
  Op basis van data en aanpassingen aan de cirkel van succes heeft Hypercube inzicht geboden in de commerciële en maatschappelijke waarde van groepen in het voetbal zoals spelers (betaald en amateur), fans en vrijwilligers. Er is inzage geboden in de commerciële waarde door te kijken naar de inkomstenbron (door wedstrijdbezoek, media, merchandise, lidmaatschap, vrijwilliger). Deze waarden zijn doorgerekend naar de waarde per individu. De groep tot 18 jaar is een belangrijke groep geweest omdat zij de toekomst vormen van het voetbal. De waarde van deze groep is geprognotiseerd voor de toekomst.

  Impact
  Dit type analyse geeft de KNVB inzicht in waardevolle doelgroepen voor het voetbal en wanneer mensen bij het voetbal te betrekken (en op welke manier) zodat zij een leven lang betrokken blijven. Mede door ons onderzoek weet de KNVB nu beter op welke groepen ze zich moeten richten in hun marketing om (de waarde van) het Nederlandse voetbal te laten groeien.