Header logo
 • nl
 • en
 • nl
 • en
 • Meerjarenvisie tariefbeleid Zuid-Holland (2016)

  login-bg
  openbaar_vervoer
  pubdom
  big-data

  Meerjarenvisie tariefbeleid Zuid-Holland (2016)

  Het voorgenomen tariefbeleid is beoordeeld op haar impact op prijs- en opbrengsteffecten en bovendien zijn er verklarende analyses uitgevoerd op de omzetontwikkeling in de Zuid-Hollandse concessies in de periode 2013-2016. Arriva vond dat de reizigersinkomsten lager waren dan mocht worden verwacht. Uiteindelijk is de invloed van overheidsbeleid op die omzet gekwantificeerd.

  In het kader van dit project is ook een aanzet voor indicatoren ontwikkeld op basis waarvan provincie en Arriva in de toekomst snel geattendeerd worden over omzetontwikkelingen die niet toewijsbaar zijn aan ondernemersrisico maar aan overheidsingrijpen. Bovendien is de basis gelegd voor accurate, toekomstige monitoring van de daadwerkelijke opbrengstgevolgen van de invoering van door de overheid gewenste Regioabonnementen.