Header logo

Maartje Bongers

login-bg
openbaar_vervoer
pubdom
big-data
Maartje Bongers is het Hypercube team komen versterken in Januari 2018. Na haar bachelor Wiskunde en Toepassingen aan de Universtiteit van Utrecht medio 2016 afgesloten te hebben, heeft zij dankzij een field hockey scholarship de gelegenheid gekregen om gedurende anderhalf jaar een bachelor studie Economics te combineren met haar passie voor de hockeysport aan de Ohio State University te Columbus, Ohio. In December 2017 heeft zij hier ook haar bachelor diploma Economics afgerond. Alvorens in Nederland een master te starten, hoopt zij bij Hypercube werkervaring op te doen op de raakvalakken van haar studies, wiskunde en economie, gecombineerd met haar passie voor sport.