Header logo
 • nl
 • en
 • nl
 • en
 • MIO’s Enschede

  login-bg
  openbaar_vervoer
  pubdom
  big-data

  Gemeente EnschedeMaatschappelijke Investeringsopgave Enschede (2010-11)

  Enschede houdt ambities, ondanks bezuinigingen. Onder de noemer Maatschappelijke Investeringsopgave (MIO) heeft Hypercube, samen met de partners uit de stad, van een aantal innovatieve beleidsvoorstellen de maatschappelijke kosten en baten onderzocht.

  Ambities vragen om inventieve oplossingen en intensieve samenwerking, om lef en vertrouwen – helemaal in tijden van bezuinigingen.

  Op instigatie van Hypercube is een stuurgroep ingericht om draagvlak te creëren onder de projecten en de bijbehorende maatschappelijke kosten-baten analyses. In deze brede stuurgroep hebben vertegenwoordigers zitting van diverse belangrijke sectoren in de stad. Samen met vele Enschedese organisaties heeft Hypercube een robuust beeld opgebouwd van de maatschappelijke kosten en baten. Op basis hiervan heeft de stuurgroep besloten een aantal projecten gezamenlijk verder te ontwikkelen en er gezamenlijk in te investeren.

  De projecten waren:

  • Duurzame woningen: het aanpakken van de bestaande woningvoorraad
  • Terug naar de eenvoud: één hulpverlener voor multiprobleemgezinnen
  • De vitale sportvereniging: de sportvereniging als buurthuis en plek voor reïntegratie
  • Vervoer doelgroepen: kunnen vervoer van speciale doelgroepen (leerlingen, ouderen, etc) beter gecoördineerd worden?
  • Werkloosheidsvrije wijken: aanpak van werkloosheid met begeleiding in de buurt
  • Woonzorgdiensten: werkzoekenden inzetten voor het eenvoudige werk uit de WMO
  • Onderhoud openbare ruimte: hoe kunnen werkzoekenden en de bewoners en winkeliers in de wijk hier een bijdrage aan leveren?