Header logo
 • nl
 • en
 • nl
 • en
 • MKBA OV-chipkaart (2003-10)

  login-bg
  openbaar_vervoer
  pubdom
  big-data

   MKBA OV-Chipkaart

  Hypercube is vanaf het begin betrokken geweest bij de invoering van de OV-chipkaart. In 2003 voerden we een MKBA uit in opdracht van het Ministerie van Verkeer & Waterstaat (tegenwoordig Infrastructuur en Milieu), die we in 2006 en 2010 hebben geüpdatet.

  De OV-chipkaart raakt inmiddels ingeburgerd, maar zo’n groot project kent een lange aanloop. Hierin heeft Hypercube de consequenties systematisch in kaart gebracht, vanuit het perspectief van zowel de reizigers, de vervoerders als de overheden.

  Al in 2001 heeft Hypercube in opdracht van de branchevereniging Mobis de bedrijfseconomische consequenties onderzocht en vervolgens de openbaarvervoerbedrijven bestuurlijk en inhoudelijk bij elkaar gebracht.

  In 2003 heeft Hypercube in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat in samenwerking met SEO een maatschappelijke kosten-batenanalyse uitgevoerd voor de OV-chipkaart. De resultaten hiervan zijn in 2003 door minister Karla Peijs naar de Tweede Kamer gestuurd. De analyse gaat onder meer in op exploitatiekosten, reisgemak, zwartrijden en veiligheid op stations en in de voertuigen.

  Een vervolgonderzoek is specifiek ingegaan op de financieel-economische consequenties voor decentrale overheden. Dit heeft gezorgd voor een akkoord tussen deze overheden en het Rijk.

  In 2006 hebben we de MKBA nog eens geüpdatet, en na de invoering is in 2010 in opdracht van Arriva gekeken naar de daadwerkelijke meerkosten. Met deze kennis is ook een bijdrage geleverd aan het rapport ‘De invoering van de OV-chipkaart: reconstructie van het besluitvormingsproces’.