Header logo
 • nl
 • en
 • nl
 • en
 • Monitor opbrengsten en reisgedrag (2013 – heden)

  login-bg
  openbaar_vervoer
  pubdom
  big-data

  Monitor opbrengsten en reisgedrag (2013 – heden)

  In vervolg op het monitoren van de prijseffecten in het eerste jaar na het verdwijnen van de strippenkaart, werden vervolgens met de betrokken OV-bedrijven en overheden daadwerkelijke prijs- en opbrengsteffecten en veranderingen in productgebruik en reisgedrag geanalyseerd van de nodige assortimentsveranderingen.

  De actuele monitor kent inmiddels een online informatieportal met toenemende informatiewaarde. Deze informatieportal maakt gebruik van een database die afgeleid is uit ov-chipkaarttransacties van meerdere jaren. Op enig moment actuele beleidsvragen en toenemende nieuwsgierigheid naar het gebruik van het openbaar vervoer laten de toepassingen in het informatieportal groeien. Het biedt mogelijkheden tot trendanalyses en benchmarks. Allerlei dwarsdoorsnedes van het gebruik van kaarten, reizen en reisproducten zijn beschikbaar. Voor een integrale concessie, de optelsom van meerdere concessies, voor delen van een concessie (lijnenbundels, lijnen, ritten, trajecten). Vanzelfsprekend voor diverse periodes (uurblokken, spits, dal, maanden, …)

  De rapportages zijn weliswaar op geaggregeerde niveaus, maar in essentie is iedere rit geanalyseerd alsmede wat daarvoor betaald werd gegeven het productgebruik. Het reisgedrag en veranderingen daarin, iedere transactie – en dus het checkin- en checkuitgedrag – heeft aandacht gekregen. Dankzij meerdere jaren ov-chipkaartgebruik konden nu ook feitelijke ontwikkelingen in instapvolumes bepaald worden.

  Hypercube functioneert als onafhankelijke partij in het functionele spanningsveld tussen opdrachtgever (in haar rol als tariefautoriteit) en opbrengstverantwoordelijke vervoerder. De analyses leiden tot voorstellen voor verbetering vanuit veelal bedrijfseconomisch perspectief maar zonder de beleidscontext en politieke werkelijkheid uit het oog te verliezen.