Header logo
 • nl
 • en
 • nl
 • en
 • Onderzoek wijziging tariefgrondslag regiotaxi Noordoost-Brabant (2016)

  login-bg
  openbaar_vervoer
  pubdom
  big-data

  Onderzoek wijziging tariefgrondslag regiotaxi Noordoost-Brabant (2016)

  In Noordoost-Brabant zijn Provincie Noord-Brabant en twaalf gemeenten gezamenlijk opdrachtgever van het regiotaxivervoer dat de doelgroepen WMO-geïndiceerden, OV-reizigers en minima uit Oss bedient. De kosten daarvoor worden deels gedekt door bijdragen van de reizigers. Het resterende deel wordt betaald door de betreffende overheden. Op 1 januari 2017 is er een nieuwe contractperiode gestart. Sindsdien gelden voor zowel reiziger als overheid kilometertarieven, terwijl in het oude contract de zone de tariefgrondslag vormde. Deze verandering van tariefgrondslag resulteert logischerwijs in een verandering van de (individuele) kosten voor reizigers en overheden. Hypercube heeft deze veranderingen in kaart gebracht en passende kilometertarieven bepaald.

  Het uitgangspunt voor de reizigers was dat de overgang kostenneutraal moest zijn voor iedere doelgroep. Gegeven op voorhand vastgestelde opstaptarieven zijn per doelgroep kilometertarieven bepaald die resulteren in een dergelijke overgang. Uiteraard blijkt echter dat er op individueel niveau wel degelijk effecten optreden. Een gedetailleerde analyse op gemeente- en reizigersniveau heeft inzicht gegeven in de gevallen die extra aandacht behoeven.

  De overheden betalen het verschil tussen de kosten en de bijdrage van de reiziger. Op voorhand was de zorg dat sommige gemeentes substantieel duurder uit zouden zijn bij een overgang naar kilometertarieven. Onze analyses wijzen echter uit dat in het nieuwe contract de bijdrage van alle gemeentes lager zal uitvallen en de (relatieve) onderlinge verschillen beperkt zijn.

  De middels kwalitatieve analyses verkregen antwoorden op openstaande vragen hebben uiteindelijk onzekerheden weggenomen, wat heeft gezorgd voor een groter draagvlak voor deze wijziging in tariefgrondslag. Hypercube is content hieraan bijgedragen te hebben.