Header logo
 • nl
 • en
 • nl
 • en
 • Opbrengstverdeling interoperabele spoorabonnementen

  login-bg
  openbaar_vervoer
  pubdom
  big-data

  Eindbeeld opbrengstverdeling Spoorproducten (EOS)

  Hypercube verzorgt al sinds 2013 de verdeelsleutels voor de opbrengsten van interoperabele spoorproducten in opdracht van een werkgroep met alle spoorvervoerders van Nederland (EOS). Het begon met de toen nieuwe verchipte abonnementen (‘Nick & Simon’). Inmiddels worden alle interoperabele reisproducten verdeeld, inclusief proposities die vanuit de NS Flex formule worden aangeboden. Hiermee is ook een methode ontwikkeld om verdeelsleutels te blijven bepalen bij een transitie naar Account Based Ticketing. De Tariefeenhedenkaart wordt hier als één van de uitgangspunten gebruikt.

  Methode en werkwijze

  Voordat reguliere verwerking van chipkaarttransacties tot sleutels aanvangt, is er steeds sprake van onderzoek naar de beste verdeelwijze gegeven de bestaande EOS business rules. Hypercube begeleidt hierin het proces om te komen tot consensus, waarbij behalve naar de meest zuivere methode, ook wordt gekeken naar een verdeelwijze waarin alle vervoerders zich kunnen vinden. Deze werkwijze wordt door de vervoerders zeer gewaardeerd.

  De onderzoeken en verdeelpraktijk leren veel over de kwaliteit en toepassingsmogelijkheden van de brongegevens. Zo zijn er inmiddels betere mogelijkheden tot het vormen van interoperabele reizen dan het interpreteren van tijdstippen uit volgtijdelijke checkuits en checkins en is er consensus over het verrijken van incomplete ritten.

  Referentiedatabase

  Zelfs niet verchipte producten (kaartjes uit de Spoordeelwinkel, trajectkaarten met een keuze-element en de internationale vervoerbewijzen) vormen onderwerp van het onderzoek. Om de waarschijnlijk gemaakte reis tussen herkomst- en bestemmingsstation te kunnen bepalen, is een referentiedatabase ontwikkeld waarin per herkomst-bestemmingsrelatie over een aantal jaren, kengetallen van alle gemaakte treinreizen in Nederland vastliggen. Op basis van afgestemde profielen kan op deze manier het daadwerkelijke reisgedrag van een groep reizigers gebruikt worden om in dit soort situaties verdeelsleutels te bepalen voor reizen waarvan geen in- en uitcheckgegevens beschikbaar zijn.

  Deze methode wordt steeds belangrijker door de opkomst van e-tickets waarmee (nog) niet in- en uitgecheckt kan worden. Op basis van herkomst- en bestemmingsinformatie kan voor deze kaartjes alsnog een accurate verdeelsleutel worden bepaald. De migratie van het gebruik van CT-kaarten naar e-tickets als drager voor actiekaartjes en de impact hiervan op verdeelsleutels is een actueel onderwerp dat nu door Hypercube wordt uitgewerkt.

  Informatieportal

  De resultaten worden via een online portal beschikbaar gesteld aan de vervoerders, uiteraard is de inrichting zo geregeld dat vervoerders enkel de voor hen relevante informatie te zien krijgen en de beschikbare data naar eigen voorkeur gepresenteerd kunnen krijgen.

  De ervaring en kennis die Hypercube in deze periode heeft opgedaan, wordt inmiddels ook toegepast bij andere verdeelvraagstukken waarbij Hypercube een rol speelt.

  Vragen en informatie

  Heeft u vragen over ons werk in het openbaar vervoer of wilt u weten wat Hypercube voor u kan betekenen? We wisselen graag met u van gedachten in een vrijblijvend gesprek. U kunt ons bereiken per telefoon op 030 233 8080 of mailen naar Jan Willem Mulder.