Header logo
 • nl
 • en
 • nl
 • en
 • Over Hypercube

  login-bg
  openbaar_vervoer
  pubdom
  big-data
  Missie en werkwijze
  Hypercube is een onafhankelijk adviesbureau voor de publieke en private sector. We ondersteunen onze klanten bij economisch en maatschappelijk verantwoorde innovatie. Sinds 1 januari 2000 geeft Hypercube advies in openbaar vervoer, sport en maatschappelijke kosten-baten analyses. Bekijk hier een korte introductie van ons bedrijf, opgenomen voor RTL Ondernemerszaken: https://www.youtube.com/watch?v=lIOLaferDGE  
  Waar we voor staan
  Wij staan voor een logische en menselijke aanpak, voor helderheid en objectiviteit. Onze werkwijze onderscheidt zich door betrokkenheid en een open blik, naast de wiskundige en econometrische benadering. We merken verbanden op en leggen nieuwe verbindingen tussen degenen die daarbij betrokken zijn.
  Waar we aan werken
  We acteren op de scheidslijn tussen publiek en privaat, op verschillende werkterreinen met uiteenlopende vraagstukken, maar met dezelfde behoefte aan een solide en heldere onderbouwing voor besluitvorming.
  Onze aanpak
  We worden graag uitgedaagd om na te denken over complexe problemen. Dat begint met structuur:
  • de structuur van de vraag: waar staan we nu, waar willen we komen, en hoe komen we daar?
  • en de structuur van de markt: hoe is de waardeketen ingericht, welke processen spelen er, en wat is de wisselwerking?
  Met behulp van feiten en cijfers, en door solide modellen op te bouwen, komen we tot nieuwe inzichten. Samen met onze klanten en hun partners leggen we de puzzel. Een model is voor ons altijd een middel om iets te bereiken. We gebruiken de modellen om partijen op één lijn te brengen en mensen met elkaar te verbinden, zodat zij daadwerkelijk impact kunnen realiseren.  
  Wat is een hypercube?
  Deze vraag horen we vaak. Een hypercube is een kubus in meer dan drie dimensies. Het logo is een vierdimensionale kubus - ook al kunnen we ons dat niet voorstellen, zo ingewikkeld is het niet. Het recept is als volgt: Hypercube
  1. Begin met een punt, oftewel nul dimensies. Kopieer dit punt en verbind ze.
  2. Het resultaat is een lijn, oftewel één dimensie. Kopieer de lijn en verbind de uiteinden.
  3. Het resultaat is een vierkant, oftewel twee dimensies. Kopieer het vierkant en verbind de hoeken.
  4. Het resultaat is een kubus, oftewel drie dimensies. Kopieer de kubus en verbind de hoekpunten.
  5. Je hebt nu een hypercube.
  Hypercube staat voor de zaken van alle kanten bekijken, voor verbanden zien en partijen verbinden.