Header logo
 • nl
 • en
 • nl
 • en
 • Over Hypercube

  login-bg
  openbaar_vervoer
  pubdom
  big-data

  Data really powers everything that we do.”
  – Jeff Weiner –

  Hypercube Business Innovation
  Hypercube is een onafhankelijk adviesbureau, maar niet zomaar een adviesbureau. Onze adviezen vinden hun grondslag in het slim gebruik van data om adviezen in de praktijk mee te onderbouwen. Onze opdrachtgevers zijn met name werkzaam in de sport, het openbaar vervoer en de publieke sector. We ondersteunen onze opdrachtgevers bij economische en maatschappelijke vraagstukken en bij het onderbouwen van hun ideeën, plannen en innovaties. Hierbij zijn we niet alleen expert in het gebruik van data, maar kennen we de context van onze opdrachtgevers goed zodat we hen kunnen begeleiden bij de implementatie van de uitkomsten.

  Waar we voor staan
  We zijn geen standaard economen of wiskundigen. De vraag van de opdrachtgever is voor ons altijd leidend. We kiezen voor een menselijke aanpak en proberen met een open blik verbanden te leggen tussen de data en de ervaringen en kennis van onze opdrachtgevers. Een prettige samenwerking met als gevolg een onderbouwd en gedragen resultaat is ons streven.

  Onze aanpak
  Omdat elke vraag net weer even anders is, is maatwerk in onze aanpak de sleutel. De data die we gebruiken kan gelijk zijn, maar het is de manier waarop je de data benadert dat het verschil maakt. We gebruiken bestaande en bewezen effectieve modellen en formules die we voor de vraag van onze opdrachtgever op maat maken voor de rekenkundige onderbouwing. Ook het proces dat we doorlopen met onze opdrachtgevers heeft een herkenbare aanpak:

  “Structuur is onze vriend”

  We starten elk project met het structureren van de vraag van onze opdrachtgevers. Om structuur aan te brengen is het belangrijk om te begrijpen waar de opdrachtgever staat, waar de opdrachtgever wil komen en waarom deze vraag voorligt. Welke elementen van de vraag zijn cruciaal? Indien noodzakelijk herformuleren we in samenspraak met onze opdrachtgevers de vraag om het resultaat te optimaliseren. Naast de structuur van de vraag kijken we altijd naar de omgeving waarin de vraag is gesteld en kijken naar de structuur van de markt. Welke processen spelen een invloedrijke rol op het project? Hoe is de waardeketen ingericht?

  Deze procesaanpak combineren we met modellen en rekenkundige formules om tot inzichten te komen. Hierbij is er nooit slechts 1 oplossing. We rekenen verschillende scenario’s door zodat we in gezamenlijkheid en gebruikmakend van de kennis en voorkeuren van onze opdrachtgevers het beste scenario kunnen kiezen.

  De naam Hypercube
  De naam Hypercube dragen we met trots. Waarom? Een Hypercube is een kubus met meerdere dimensies. Voor ons staat dat symbool voor het bekijken van een vraagstuk vanuit meerdere perspectieven. Daar is data er 1 van, maar ook de menselijke maat, maatwerk en vernieuwing. Door al deze perspectieven met elkaar te verbinden krijg je een totaal dat meer is dan de som der delen. Zelf zien? Het recept is als volgt:

  1. Begin met een punt, oftewel nul dimensies. Kopieer dit punt en verbind ze.
  2. Het resultaat is een lijn, oftewel één dimensie. Kopieer de lijn en verbind de uiteinden.
  3. Het resultaat is een vierkant, oftewel twee dimensies. Kopieer het vierkant en verbind de hoeken.
  4. Het resultaat is een kubus, oftewel drie dimensies. Kopieer de kubus en verbind de hoekpunten.
  5. Je hebt nu een hypercube.