Header logo
 • nl
 • en
 • nl
 • en
 • Strategie PEC Zwolle (2018)

  login-bg
  openbaar_vervoer
  pubdom
  big-data

  De vraag
  De Nederlandse top staat nagenoeg vast: elk jaar strijden ongeveer dezelfde clubs voor het kampioenschap en deelname aan de Champions League. In de Nederlandse subtop is het echter stuivertje wisselen en zitten de niveaus dichtbij elkaar. Een interessante positie omdat het spelen van Europees voetbal sportief gezien een prachtige uitdaging is, maar ook commercieel voor de nodige inkomsten kan zorgen. Het ambitieuze PEC Zwolle heeft daarom de vraag bij Hypercube neergelegd of het haalbaar is om – en op welke wijze – zij aanspraak kunnen maken op een structurele plek in de subtop van Nederland. Hierbij had PEC Zwolle een open vizier richting eventuele organisatorische hervormingen, noodzakelijke uitbreiding van het stadion en/of financiële impulsen om de ambitie op een verantwoorde manier waar te kunnen maken.

  Hypercube’s advies
  Hypercube heeft alle facetten van de organisatie doorgelegd waarbij de huidige situatie continu vergeleken is met de beoogde situatie over 5 jaar. Er is gekeken naar het verzorgingsgebied, de capaciteit van het stadion, de commerciële prestaties, de kwaliteit van het voetbal en de arbeidsorganisatie. Vervolgens zijn vanaf de huidige situatie in 2018 een drietal groeiscenario’s voor over 5 jaar geprognosticeerd. Elk van de scenario’s is vervolgens besproken met de interne organisatie van PEC Zwolle om te komen tot een voorkeursscenario en opvolgende ambitie. Vervolgens is bij deze ambitie per seizoen een set aan randvoorwaarden gedefinieerd. In het geval van PEC Zwolle kan hierbij gedacht worden aan een drie sporten beleid waarbij richting de ambitie in 2024 ingezet wordt op het beter maken eigen spelers, het inpassen van talentvolle jeugd en het bijkopen van gerichte versterkingen. Met name deze laatste stap kost in de eerste jaren geld, maar hierbij is de verwachting dat bij slim inkopen en verkopen het PEC Zwolle ook geld op zal leveren. PEC Zwolle maakt daarom vanaf seizoen 2018/2019 van extern advies op het gebied van inschatten welke spelers passen bij de fase waarin PEC Zwolle zit richting de geformuleerde ambitie. Daarnaast wordt gewerkt aan het ophalen van extern geld om de ambitie te kunnen realiseren, terwijl de club wel in handen blijft van de club zelf. Met oog op de arbeidsorganisatie is tevens een plan opgesteld om de verwachte groei te kunnen realiseren.

  Impact
  PEC Zwolle heeft het de prognoses en bijbehorend advies van Hypercube overgenomen. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de mogelijkheden om de eerste fase van het plan te realiseren. IN de zomer van 2019 worden de eerste stappen gezet in het ophalen van de extra financiële impuls. geld. Hierna zal verantwoordelijk geïnvesteerd worden in de Overijsselse ploeg. De impact op lange termijn zien we met vertrouwen te gemoed, maar is nog afwachten.