Header logo
 • nl
 • en
 • nl
 • en
 • Platform duurzaam Vlaardingen

  login-bg
  openbaar_vervoer
  pubdom
  big-data

  Duurzaam Vlaardingen Platform Duurzaam Vlaardingen (2013)

  Het belang van verduurzaming van onze samenleving wordt tegenwoordig over het algemeen wel onderstreept, toch heeft dit nog niet de kritische massa bereikt waardoor de markt het zelf oppikt. Gemeente Vlaardingen wil de verduurzaming versnellen. Hypercube heeft de partners uit de stad hierbij betrokken.

  Vertegenwoordigers van de gemeente, woningcorporaties, VvE’s, banken, aannemers en universiteiten komen samen in het Platform duurzaam Vlaardingen. Op 10 oktober 2013, de dag van de duurzaamheid, ondertekenden zij een samenwerkingsovereenkomstom hun gezamenlijke ambitie kracht bij te zetten.

  De MKBA die Hypercube opstelde geeft aan dat er economisch een gezonde case voorligt wat betreft het aanpakken van de gebouwde omgeving. De voornaamste uitdaging is dan ook om een marktplaats te creëren waarin alle schakels van de waardeketen elkaar wel weten te vinden. ICDuBo pakt de handschoen op, en Hypercube biedt hierbij ondersteuning.

  Uitkomsten van de MKBA
  • Aan 45% van de woningen, of circa 15.000, zijn energetische verbeteringen door te voeren met een terugverdientijd korter dan 15 jaar
  • Dit betekent € 75 miljard omzet excl. btw voor de bouw- en installatiesector
  • 620 manjaar werk
  • Uiteindelijk 21 kton CO2-reductie per jaar door de stad Vlaardingen.

  Onderstaande actor-effect matrix geeft alle effecten weer in netto contante waarden. Hierbij wordt een intensieve verduurzaming van circa 2.000 woningen per jaar doorgerekend. Leesvoorbeeld: op de bovenste regel wordt extra geïnvesteerd door woningeigenaren, hetgeen extra omzet is voor de bouwsector, het totaal van deze regel is negatief vanwege de btw die wegvloeit.

  MKBA Duurzaam Vlaardingen