2020-heden

DE VRAAG

Om ten tijde van de coronamaatregelen er toch voor te zorgen dat het openbaar vervoer de dienstverlening op peil zou houden, was additionele subsidie nodig van het Ministerie van IenW. De regeling beschikbaarheidsvergoeding is in 2020 ingericht en in de daaropvolgende jaren in aangepaste vorm gecontinueerd. Het ministerie zocht expertise die hen op dit dossier kon ondersteunen.

WERKZAAMHEDEN HYPERCUBE

Hypercube heeft bijgedragen aan de ontwikkeling en uitvoering van de regelingen. Daarnaast is een monitorprogramma gebouwd en onderhouden dat inzicht gaf in de financiƫle situatie van het openbaar vervoer en in de veranderingen in de dienstregeling.

RESULTAAT EN TOEKOMST

Hypercube heeft een adviesrelatie met het ministerie over wat nodig is om het voorzieningenniveau van het openbaar vervoer op voldoende niveau in stand te houden, over de financiering daarvan en de betaalbaarheid voor de reiziger.

De monitor wordt uitgebreid met beelden vanuit het reizigersperspectief die de impact van diverse maatregelen voor de reizigers presenteert.

Het ministerie wil gegeven de stelselverantwoordelijkheid een monitor in stand houden.