2021

DE VRAAG

Als onderdeel van het gebiedsgerichte mobiliteitsprogramma metropoolregio Amsterdam en een ingediende uitvraag bij het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Ruimte (MIRT) is onderzocht of het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Schiphol, en eventueel Hoofddorp, financieel haalbaar en wenselijk is. Een deel van de bekostiging zou moeten komen vanuit reizigersstromen. Als onderdeel van de aanvraag wilde de Vervoerregio Amsterdam eerst de huidige reizigersopbrengsten vanuit Amsterdam naar Schiphol en vice versa bepalen.

WERKZAAMHEDEN HYPERCUBE

Hypercube heeft, op basis van door betrokken vervoerders aangeleverde brongegevens, een model ingericht waarin geanalyseerd kan worden wat de huidige mobiliteitsmix is tussen Amsterdam en Schiphol en wat de bijbehorende opbrengsten per kilometer zijn. Dit beeld is voor verschillende doelgroepen inzichtelijk gemaakt om voorbereid te zijn op eventuele tariefdifferentiatie.
Op basis van deze beelden is een totaalbeeld ingericht met reizigersstromen en bijbehorende opbrengsten per reizigerskilometer waarin de mogelijkheid is behouden om op een laag geografisch niveau in te zoomen.

RESULTAAT

De uitkomsten van het onderzoek zijn beschikbaar gesteld. Deze zijn vervolgens gebruikt als input voor een kosten-batenanalyse die in de komende jaren wordt uitgevoerd als onderdeel van het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Ruimte (MIRT).