2020

DE VRAAG

Gegeven de impact van de coronacrisis op het reisgedrag, wilde de provincie Noord-Brabant de data van het jaar 2019 (het oude normaal) veiligstellen voor latere effectenanalyses.

WERKZAAMHEDEN HYPERCUBE

De brongegevens met betrekking tot het OV-chipkaartgebruik in 2019 zijn in geaggregeerde vorm beschikbaar gemaakt in de Hypercube scenariotool. Daardoor heeft Noord-Brabant een referentieset met informatie op basis van het openbaar vervoer in de drie ov-concessies van de provincie Noord-Brabant in het jaar 2019 (oude normaal) veiliggesteld voor latere effectenanalyses. Met behulp van de referentieset is, onder meer in een online BI-omgeving, ook een scan gemaakt die de ov-markt van de drie Brabantse concessies uit 2019 beschrijft op voor het tariefsysteem relevante kenmerken.

RESULTAAT

De brongegevens van 2019 voor de drie concessies die deel uitmaken van de provincie Noord-Brabant zijn veiliggesteld en verwerkt op een aggregatieniveau dat zowel voldoet aan de eisen vanuit de AVG als ook de mogelijkheid houdt voor het uitvoeren van diverse analyses. De eerste beelden van de marktscan zijn toegankelijk voor de provincie in een online BI-omgeving.