2020-nu

DE VRAAG

Nadat FC Emmen in 2018 voor het eerst naar de Eredivisie promoveerde, steeg de populariteit van de club. Het huidige stadion De Oude Meerdijk is echter sterk verouderd, en de kwaliteit en capaciteit voldoen niet aan de behoeftes van een club die structureel in de Eredivisie wil spelen. Genoeg reden voor FC Emmen om in 2020 de haalbaarheid te laten onderzoeken van vernieuwing van het bestaande stadion of de bouw van een compleet nieuw stadion.

HYPERCUBE’S ADVIES

Hypercube heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de status van FC Emmen als voetbalclub. Er is gekeken naar de financiĆ«le situatie en het verzorgingsgebied van de club wat betreft locatie, fans en commerciĆ«le partners. Verschillende scenario’s zijn onderzocht, waarbij variaties zijn gemaakt in het stadion (oud, vernieuwd, nieuw) en het niveau waarop de club speelt (Eerste Divisie, Eredivisie). De kosten en baten, inclusief de stichtingskosten en huuropbrengsten van elk scenario zijn tot in detail uitgewerkt. Hieruit is gebleken dat zowel vernieuwing als nieuwbouw van het stadion haalbare en verantwoorde opties zijn.

Daarnaast zijn de mogelijkheden onderzocht om rondom het stadion een Sportcampus op te zetten met ruimte voor bijvoorbeeld een topsporthal, een school en andere activiteiten die betrekking hebben op sport.

FOLLOW-UP

In 2022 wordt de planvorming verder vormgegeven. Hypercube is betrokken bij het samenbrengen van de juiste partijen en zorgt ervoor dat de nodige processen in gang worden gezet. Ook zorgt Hypercube voor een up-to-date businesscase, om alle ontwikkelingen te blijven monitoren. De planvorming en implementatie zullen in de komende jaren plaatsvinden.