2015-2017

DE VRAAG

Drie ov-autoriteiten (de provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland) stonden voor de uitdaging om een zodanig gedifferentieerd aanbod te ontwikkelen dat de betalingsmogelijkheden en bereidheid van groepen reizigers zo optimaal mogelijk benut zou worden, terwijl de reizigersvolumes liefst zouden groeien en het assortiment overzichtelijk zou blijven. Ze vroegen Hypercube hen daarbij te ondersteunen.

WERKZAAMHEDEN HYPERCUBE

Hypercube heeft een proces ingericht waarbinnen niet alleen deze drie ov-autoriteiten, maar ook de, al dan niet opbrengstverantwoordelijke, vervoerders Arriva, Connexxion en Keolis (toen nog Syntus) werden betrokken. We hebben de partijen via een marktscan en een uitgebreide scenariostudie bij elkaar gebracht. Daarbij is in gezamenlijkheid gekeken naar de gevolgen van diverse verschillende soorten abonnementen op zowel de inkomsten voor de vervoerders als ook het kostenniveau voor de reizigers.

RESULTATEN

Op 1 juli 2017 is een gezamenlijk producten- en tarievenhuis voor de reizigers geïntroduceerd: het Tarievenhuis Oost.