2023

DE VRAAG

De ijstunnel is een moderne en duurzame manier van recreatief schaatsen. Deze overkapte 400-meterbaan, met daarnaast een ijshockey- en curlingbaan en horecavoorziening, is sinds 2013 een van de best bezochte attracties van Rotterdam. Ten opzichte van een traditionele ijshal heeft de ijstunnel aanzienlijk lagere stichtingskosten, een lager energieverbruik en is het multifunctioneel te gebruiken. 

In 2023 besluit Provincie Drenthe ook een onderzoek te starten naar de haalbaarheid van een ijstunnel in de provincie. Hypercube heeft hiervoor een Quick scan uitgevoerd, bestaande uit een analyse van de haalbaarheid en exploitatie van de ijstunnel, en een analyse van de meest geschikte locaties in de provincie. 

HYPERCUBE’S ONDERZOEK

Er zijn gesprekken gevoerd met de initiatiefnemers van een dergelijke ijstunnel, waarbij relevante gegevens zijn verzameld zoals financiële overzichten, locatievereisten en bezoekersdata. Bovendien zijn gegevens opgevraagd bij de KNSB om inzicht te verkrijgen in de schaatsbehoefte in Drenthe en omgeving. Op basis hiervan zijn de verzorgingsgebieden van twaalf potentiële gebieden in vier gemeenten onderzocht. Het verzorgingsgebied wordt beïnvloed door factoren zoals het aantal inwoners in de omgeving, de bereikbaarheid, alternatieve recreatiemogelijkheden en de afstand tot andere ijshallen. De Drentse gemeenten waar naar verwachting de meeste bezoekers zullen komen, zijn benaderd om hun interesse te peilen en mogelijke locaties te bespreken. 

Vervolgens zijn er business cases opgesteld voor de locaties waarvan de betreffende gemeenten hebben aangegeven open te staan voor een vervolg in het onderzoek. De integrale business case biedt inzicht in de oprichtingskosten van het vastgoed, inclusief installaties, de jaarlijkse exploitatie gedurende de eerste twintig jaar, en de verdeling van investering en financiering tussen publieke en private betrokken partijen. Bovendien wordt er in de energieparagraaf, waarbij de kennis van deskundigen is geraadpleegd, dieper ingegaan op mogelijke energiebesparende opties om de kosten van huisvesting te verlagen. 

HET RESULTAAT

Het onderzoek heeft laten zien dat een overkapte ijstunnel in Provincie Drenthe haalbaar is, mits provincie en gemeente bereid zijn tot een aanzienlijke bijdrage aan de stichtingskosten. Als meest geschikte locaties zijn Assen en Meppel geïdentificeerd. Meppel heeft naar schatting de meeste potentiële bezoekers: 95.000 tot 117.000 per jaar.