2023

DE VRAAG

Namens de gemeente Apeldoorn heeft Hypercube onderzoek gedaan naar de toekomstige gebruiksmogelijkheden van Omnisport Apeldoorn. Deze topsportevenementen- en trainingslocatie is gericht op de kernsporten wielrennen, volleybal en atletiek, met daarnaast voorzieningen voor congressen en vergaderingen en andersoortige evenementen dan topsport. Het gebouw is sinds 2008 in gebruik en de gemeente staat nu voor forse investeringen op onder meer het gebied van het verbeteren van de (top)sportvoorzieningen, energiezuinigheid en toegankelijkheid. Het zoeken is naar een geschikte balans in het toekomstig gebruik van deze locatie voor de (top)sport en het eventueel intensiveren als evenementen- en congreslocatie. De wens daarbij is om het gebruik als evenementenlocatie en daarmee de exploitatie te optimaliseren, zonder dat dit ten koste gaat van Omnisport als topsportaccommodatie. 

HYPERCUBE’S ONDERZOEK

Voor dit onderzoek zijn verschillende scenario’s onder de loep genomen, zodat er een onderbouwde keuze gemaakt kan worden. De benodigde input voor deze exercitie is opgehaald bij de meer dan 25 stakeholders die gedurende het onderzoek eens of meerdere keren zijn gesproken. Gedurende het onderzoek zijn ook andere gedachtepistes aan het licht gekomen, die buiten de originele scope van het onderzoek vallen, maar die als zeer kansrijk worden gezien om een significante positieve bijdrage aan de toekomst van het Omnisport te kunnen leveren. Deze bevindingen hebben uiteindelijk geleid tot onder andere een uitgebreide business case van de verschillende scenario’s, een maatschappelijke kosten-baten analyses en andere aanbevelingen. 

HET RESULTAAT EN TOEKOMST

Het onderzoek heeft laten zien wat alle voor- en nadelen van nieuwe opties voor gebruiksmogelijkheden zijn en wat de financiële grenzen zijn die met verschillend gebruik kunnen worden behaald. Gemeente Apeldoorn zal de bevindingen gebruiken om de beste vervolgstappen te bepalen.