2017-2018

DE VRAAG

Het studentenreisproduct moest handmatig worden stopgezet door studenten zodra zij hier geen recht meer op hadden in verband met afstuderen of het beƫindigen van de studie. Dit leidde tot een groot aantal boetes. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wilde laten onderzoek of daarvoor een oplossing gevonden kon worden.

WERKZAAMHEDEN HYPERCUBE

Hypercube heeft deze opdracht in samenwerking met Ecorys en Verhelder uitgevoerd. Hierbij nam Hypercube de rol van projectleider en onderzoeker op zich. Bij het proces waren de volgende belanghebbenden betrokken: ministeries van OCW en IenW, DUO, RSR, vervoerders en Translink, verschillende onderwijsinstellingen, LSVb, ISO, JOB. Er is een werkgroep opgericht met vertegenwoordigers van deze partijen waaraan diverse mogelijke oplossingen en verwachte impact daarvan zijn gepresenteerd. Ook is de huidige stand van techniek met betrekking tot de OV-chipkaart in kaart gebracht, en is onderzocht in hoeverre de oplossing lag in techniek en in hoeverre de oplossing gezocht diende te worden in beleid.

RESULTAAT

Op basis van het opgeleverde onderzoeksrapport heeft de minister van OCW eind 2017 maatregelen aangekondigd om de ov-boetes te verminderen. Uit door Hypercube uitgevoerde audits naar de effectiviteit van deze maatregelen blijken deze zeer effectief te zijn geweest. In 2021 was de totale omvang van de boetes met liefst 85% afgenomen ten opzichte van 2018.