2018-2020

DE VRAAG

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) was benieuwd in welke mate aanpassingen in het producten- en tarievenhuis zouden kunnen bijdragen aan een toekomstbestendig, goed en toegankelijk openbaar vervoer in binnen de regio.

WERKZAAMHEDEN HYPERCUBE

In eerste instantie hebben we, op basis van alle gebruikstransacties in de regio, een uitgebreide marktscan gemaakt om de kenmerken van het openbaar vervoer in kaart te brengen. Op basis van hiervan is vervolgens met gebruik van de scenariotool inzichtelijk gemaakt wat de impact is van diverse tariefmaatregelen, zoals het invoeren van een dalkortingsproduct en het harmoniseren van tarieven. Er is hier zowel gekeken naar de opbrengsten voor de betrokken vervoerders als naar de financiƫle gevolgen voor de (diverse groepen) reizigers.

RESULTAAT

De studie heeft geresulteerd in een nieuw, actueel MRDH-tarievenkader. Daarnaast heeft het de discussie gevoed voor specifieke keuzes binnen dat kader.