2013-heden

DE VRAAG

De spoorbedrijven voeren een gezamenlijk assortiment. Voor de opbrengstverdeling van de abonnementsverkoop waren de vervoerders, verenigd in de Werkgroep Eindbeeld Opbrengstverdeling Spoor (EOS), in 2013 op zoek naar een partij die correcte en door alle partijen geaccepteerde verdeelsleutels kon bepalen. Ze hebben ons gevraagd om mee te denken over een eerlijke opbrengstverdeling.

WERKZAAMHEDEN HYPERCUBE

Hypercube heeft eerst, in overleg met de vervoerders, door alle partijen onderschreven, ‘business rules’ opgesteld. Op basis van deze business rules zijn toen de eerste verdeelafspraken ingericht en uitgevoerd. We hebben het proces begeleid om te komen tot consensus, waarbij behalve naar de meest zuivere methode, ook is gekeken naar een verdeelwijze waarin alle vervoerders zich kunnen vinden. Verder is er ook een procedure ontwikkeld die gebruikt wordt bij concessieovergangen naar andere vervoerders. De correcte verdeling van doorlopende abonnementen is op die manier geborgd.

Ook niet verchipte producten zoals acties vanuit de NS Spoordeelwinkel en barcodetickets zijn onderwerp van de opbrengstverdeling. Om de waarschijnlijk gemaakte reis tussen herkomst- en bestemmingsstation te kunnen bepalen, hebben we een referentiedatabase ontwikkeld waarin per herkomst-bestemmingsrelatie over een aantal jaren, kengetallen van alle gemaakte treinreizen in Nederland vastliggen. Op basis van afgestemde profielen kan op deze manier het daadwerkelijke reisgedrag van een groep reizigers gebruikt worden om in dit soort situaties verdeelsleutels te bepalen voor reizen waarvan geen in- en uitcheckgegevens beschikbaar zijn.

RESULTAAT EN TOEKOMST

Vanaf 2013 werken we samen met EOS als het gaat om het bepalen van de verdeelsleutels voor interoperabele abonnementen. De initiële lijst van acht abonnementen is inmiddels uitgegroeid tot een lijst van meer dan 50 productgroepen met een zeer divers karakter. In samenwerking met Translink heeft Hypercube ook al geborgd dat de huidige methode voor opbrengstverdeling geschikt is voor toepassing binnen het nieuwe ov-betalen.