2021-heden

DE VRAAG

In Noord-Holland wordt door de vervoerders een interoperabel zoneabonnement geaccepteerd onder regie van de Vervoerregio Amsterdam. Dit abonnement is geldig in elf concessies en bij vijf vervoerders. De opdrachtgever was op zoek naar een partij die op kwartaalbasis verdeelsleutels oplevert en de opdrachtgevers ondersteunt met inzichten en rapportages.

WERKZAAMHEDEN HYPERCUBE

In eerste instantie is de bestaande werkwijze rondom opbrengstverdeling, rapportages en verslaglegging één op één overgenomen. Nadat dit tot tevredenheid was uitgevoerd zijn er nieuwe inzichten beschikbaar gesteld. Deze zijn gebaseerd op basis van al bij Hypercube ontwikkelde algoritmes die zijn ontwikkeld in vergelijkbare opdrachten. Tot slot is ook het gereedschap waarin informatie gedeeld wordt vernieuwd. De vervoerders en de vervoerregio hebben op deze manier de gewenste informatie sneller beschikbaar in een aansprekender format.

RESULTAAT EN TOEKOMST

Op kwartaalbasis stelt Hypercube de verdeelsleutels en financiële verrekening beschikbaar aan de betrokken partijen. Hypercube adviseert de Vervoerregio en aangesloten vervoerders ook over het toekomstperspectief van dit abonnement en helpt bij het zoeken naar een alternatief op het moment dat het nieuwe OV-betalen in productie is.