2022-2023

DE VRAAG

Met de introductie van het nieuwe OV-betalen, zijn de vervoerregio en betrokken vervoerders op zoek naar een abonnement met een geografische component, dat ook in deze nieuwe situatie een aantrekkelijk aanbod is voor reizigers in de regio.

WERKZAAMHEDEN HYPERCUBE

Wij hebben een drietal mogelijke opvolgers uitgewerkt. Op basis van het gebruik van de huidige abonnementhouders hebben we vervolgens getoetst wat een gepast prijsniveau is voor deze alternatieven en wat dit voor impact heeft op deze reizigers. Er zit een groot verschil tussen de verschillende reizigerstypes en dat vraagt om grondig onderzoek dat gericht is op diverse doelgroepen. Op basis van deze bevindingen hebben de betrokken vervoerders een voorkeur uitgesproken voor een variant waar reizigers binnen een zelfgekozen corridor onbeperkt gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.  Voor die variant zijn, in afstemming met de betrokken vervoerders en overheden, een overzichtelijk aantal corridors gepresenteerd die zorgen dat er voor het grootste deel van de huidige gebruikers een geschikt alternatief voor het Randstad Noord Zoneabonnement blijft bestaan. Voor dit abonnement is vervolgens doorgerekend wat de financiële impact voor zowel de reizigers als de betrokken vervoerders bij verschillende prijsniveaus. Doelstelling hierbij was dat het nieuwe aanbod voor een zo groot mogelijk percentage huidige gebruikers van het Randstad Noord Zoneabonnement een aantrekkelijk alternatief is voor saldoreizen.

RESULTAAT

De vervoerregio en aangesloten vervoerders hebben de uitkomsten gebruikt voor interne besluitvorming met betrekking tot ontwikkeling van een opvolger van het Randstad Noord Zoneabonnement dat naar verwachting in de loop van 2024 beschikbaar komt.