2022-heden

DE VRAAG

Met de introductie van het nieuwe OV-betalen, zijn de vervoerregio en betrokken vervoerders op zoek naar een abonnement met een geografisch component, dat ook in deze nieuwe situatie een aantrekkelijk aanbod is voor reizigers in de regio.

WERKZAAMHEDEN HYPERCUBE

Wij hebben een drietal mogelijke opvolgers ingericht en getoetst. Op basis van het gebruik van de huidige abonnementhouders hebben we vervolgens getoetst wat een gepast prijsniveau is voor deze alternatieven en wat dit voor impact heeft op deze reizigers. Er zit een groot verschil tussen de verschillende reizigerstypes en dat vraagt om grondig onderzoek dat gericht is op diverse doelgroepen. Op basis van deze bevindingen hebben de betrokken vervoerders een voorkeur uitgesproken voor een variant waar reizigers binnen een zelfgekozen corridor onbeperkt gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. In een vervolgstudie worden de nu gekozen corridors aangescherpt en wordt onderzoek gedaan naar hiaten in de dienstverlening en de eventuele introductie van extra corridors.

RESULTAAT EN TOEKOMST

Voor alle drie de alternatieven is de financiƫle impact voor zowel de reizigers als de vervoerders bepaald. Op basis van de eerste resultaten is een vervolgonderzoek gestart dat zich richt op de impact van specifieke corridorabonnementen. Er vindt vervolgonderzoek plaats op basis waarvan wordt vastgesteld hoeveel verschillende abonnementstypes er worden ontwikkeld en welke grenzen er aan deze abonnementen worden gesteld. Doelstelling hierbij is dat het nieuwe aanbod voor een zo groot mogelijk percentage huidige gebruikers van het Randstad Noord Zoneabonnement een aantrekkelijk alternatief is voor saldoreizen.