2020

DE VRAAG

Met de organisatie van en deelname aan het EK in 2022 had het Nederlandse zaalvoetbal de schijnwerpers op zich gericht. Door deze aandacht ontstond de vraag of een verandering van de toenmalige structuur de kwaliteit van het Nederlandse zaalvoetbal ten goede zou komen. De KNVB heeft aan Hypercube gevraagd om de top van de zaalvoetbalpiramide te onderzoeken en een advies uit te brengen hoe deze te optimaliseren.

HYPERCUBE’S ADVIES

In de oriënterende fase heeft Hypercube meerdere stakeholders betrokken in het onderzoek via verschillende gesprekken en interviews. Vervolgens zijn er, met behulp van een uitgebreide data-analyse, verschillende opties voor de competities vergeleken. Hieruit kwam Hypercube met het voorstel om een nieuwe structuur te introduceren waarin de huidige Eredivisie wordt uitgebreid naar 16 teams. In deze nieuwe structuur wordt gebruik gemaakt van een ‘split season’ systeem. Na 12 wedstrijden worden de top-8 en de onderste 8 gescheiden en spelen ze beiden in een eigen poule bestaande uit 14 wedstrijden, waarin ze de helft van de punten uit het eerste half jaar meenemen. Naast een nieuwe structuur voor de Eredivisie wordt er een derde Eerste Divisie toegevoegd aan de zaalvoetbalpiramide. De 36 clubs die uitkomen in deze divisies worden ingedeeld in drie competities van 12 op basis van hun geografische ligging. Het aantal promotieplekken per migratieseizoen wordt bepaald aan de hand van de sterkte van de competitie. Het doel van deze hervorming is het aantrekkelijker maken van de zaalvoetbalcompetities voor clubs, spelers en toeschouwers.

IMPACT

De KNVB heeft het advies van Hypercube ter harte genomen. Er is besloten om de Eredivisie zaalvoetbal vanaf het seizoen 2020/2021 uit te breiden van 12 naar 16 teams. Deze aanvulling vindt plaats vanuit de Eerste divisie en gebeurt op basis van de ranglijst het voorgaande seizoen. De Eerste divisie speelt met ingang van seizoen 2021/22 met drie poules. Het seizoen 2020/21 wordt hierbij gebruikt als een zogenoemd ‘migratieseizoen’ om tot een derde Eerste divisie poule te komen.

Daarnaast houdt Hypercube een ranking bij van alle clubs die wordt gebruikt voor de potindeling van de eerste fase van de competitie.