Header logo
 • nl
 • en
 • nl
 • en
 • Potentieel analyse – FC Groningen (2019)

  login-bg
  openbaar_vervoer
  pubdom
  big-data

  De vraag
  Bij FC Groningen was er sprake van een commerciële en sportieve achteruitgang. Het lukte FC Groningen niet langer om het stadion vol te spelen en er werd voor de winterstop zelfs gevreesd voor degradatie. Op basis van het verzorgingsgebied van FC Groningen mag er veel meer van de club verwacht worden. De vraag die bij Hypercube is neergelegd op welke wijze Hypercube FC Groningen adviseert om het tij te keren.

  Hypercube’s advies
  Hypercube heeft verschillende aspecten van de organisatie van FC Groningen doorgelicht. Er is gekeken naar de kwaliteit van het voetbal in verhouding tot de kosten. Ook is gekeken naar de wijze waarop FC Groningen georganiseerd is en welke kosten hieraan verbonden zijn. Uiteindelijk is op basis van de analyse geconcludeerd dat met oog op de kosten, beter voetbal verwacht mag worden van de ploeg. Dit betekent dat spelers of onder presteerden of dat FC Groningen bereid is geweest om te veel te betalen voor spelers die dit niet waar konden maken. Het advies van Hypercube is daarom geweest om de organisatie op orde te brengen. Hierbij lag de focus op de voetballende organisatie omdat beter voetbal er in het hoge noorden voor zal zorgen dat de mensen weer naar het stadion zullen komen. Om dit voetbal beter te organiseren is het daarnaast noodzakelijk om ook de arbeidsorganisatie hiernaar in te richten.

  Impact
  In de winter van 2019 zijn stappen genomen om het voetbal de tweede helft van de competitie te verbeteren. Voor seizoen 2018/2019 heeft FC Groningen de negatieve spiraal kunnen ombuigen en heeft zelfs nog deelgenomen aan de play-offs voor Europees voetbal. De impuls in de winter van 2019 is echter een korte termijn actie die gelukkig voor het benodigd effect heeft gezorgd, maar waar in het beleid van FC Groningen op de lange termijn vervolg aan moet worden gegeven. Het is nog te bezien hoe het op de lange termijn uitpakt.