Header logo
 • nl
 • en
 • nl
 • en
 • Potentieelanalyse Sparta Rotterdam (2016)

  login-bg
  openbaar_vervoer
  pubdom
  big-data

  Potentieelanalyse Sparta Rotterdam (2016)

  Bij een potentieelanalyse bepalen we voor een betaald voetbalorganisatie (BVO) een passend sportief ambitieniveau. Dit doen we door voor ieder sportief niveau de bijbehorende kosten en opbrengsten te bepalen. Hypercube maakt hierbij gebruik van haar methodologie en daarmee ontwikkelde econometrische modellen. De kosten hangen nauw samen met de kwaliteit van de selectie, terwijl de opbrengsten voor ieder sportief niveau worden vastgesteld op basis van de verzorgingsgebieden voor supporters en sponsoren van de BVO. Hierbij spelen de specifieke karakteristieken van de betreffende regio en de interferentie van andere clubs een voorname rol. Onderdeel van de potentieelanalyse is ook het in kaart brengen van de weg naar het passende sportieve ambitieniveau.

  Bij Sparta Rotterdam hebben we expliciet ingezoomd op het capaciteits- en hospitalityprobleem van het stadion. De zakelijke plaatsen (skyboxen en business seats) zitten momenteel al vol, terwijl op korte of middellange termijn ook een capaciteitsprobleem op de publiekstribune lijkt te ontstaan. Daarnaast is het niveau van de faciliteiten voor zowel de zakelijke als publieke markt ondermaats.

  Uit de potentieelanalyse komt naar voren dat Sparta Rotterdam in het huidige stadion ongeveer tot de top van het rechterrijtje van de Eredivisie zou kunnen reiken. In dat geval zal er echter voor zowel de skyboxen, als de business seats, als de publiekstribune meer vraag dan aanbod zijn.

  Verder blijkt dat voor de zakelijke markt het grootste opbrengstpotentieel ligt in uitbreiding van het aantal business seats. Aangezien de bijbehorende businessruimte gegeven het huidige aantal business seats echter al te krap gedimensioneerd is, zal een forse uitbreiding van deze ruimte(s) noodzakelijk zijn. Op het gebied van skyboxen ligt er ook een opbrengstpotentieel, ook bij gelijkblijvend sportief niveau.

  Voor de capaciteit van de publiekstribune geldt dat er uitgebreid dient te worden op het moment dat Sparta Rotterdam daadwerkelijk de stap weet te maken richting de bovenkant van het rechterrijtje. Sparta Rotterdam geeft verder zelf aan dat ook de kwaliteit van (de faciliteiten op) de publiekstribune momenteel ondermaats is en daarom verbeterd zal moeten worden.