Header logo
 • nl
 • en
 • nl
 • en
 • Hypercube & MKBA

  login-bg
  openbaar_vervoer
  pubdom
  pubdom

  Maatschappelijke Kosten-Baten Analyses  Maatschappelijke kosten-batenanalyse

  Realiseert het beleid de eigen doelstellingen? En wat zijn de effecten in de waardeketen, en in de maatschappij? Door tevoren deze vragen het hoofd te bieden, voorkom je struikelpartijen en kunnen er onvermoede kansen naar boven komen.

  Een breed perspectief

  Een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) brengt de effecten van beleid of een investering in beeld. De analyse kent een breed perspectief: alle stakeholders worden opgenomen in de analyse. En niet enkel financiële kosten en baten worden beschouwd, maar ook andere, ‘zachtere’ effecten. Ten slotte worden altijd alle alternatieven naast elkaar gezet ter vergelijking.

  Aan de hand van een MKBA kan een gedegen beslissing worden genomen over het beleid of de investering. Immers, niet alleen het financiële plaatje is doorslaggevend, maar ook de vraag of de beoogde doelen ermee worden gerealiseerd. En het gaat zelden alleen om het effect voor jezelf, ook het effect op andere stakeholders of op de maatschappij als geheel kan reden zijn om bepaald beleid in te zetten. Een MKBA brengt dit alles aan de oppervlakte.

  Een MKBA bevordert begrip voor ieders standpunten

  Hiermee verschaft een MKBA ook een goed uitgangspunt om partners te binden, mee te laten denken over het nieuwe beleid en begrip te laten ontstaan voor ieders overwegingen. Overheden kunnen niet alles zelf, zeker niet met bezuinigde budgetten, bovendien is de impact groter als van meet af aan degenen zijn betrokken die het nieuwe beleid zullen moeten uitvoeren of die de effecten ervan zullen gaan merken. Hypercube heeft ervaring met het opstarten van publiek private samenwerkingen.

  De vraagstukken die we belichten

  Hypercube staat voor een objectieve en menselijke aanpak en het belichten van alle kanten van het verhaal. Dit komt samen in de maatschappelijke kosten-batenanalyse. We hebben MKBA’s uitgevoerd voor onder andere:

  • werkgelegenheidsprojecten
  • lokaal duurzaamheidsbeleid
  • innovatie in de zorgketen
  • de OV-chipkaart
  • en sportaccommodaties.