Header logo
 • nl
 • en
 • nl
 • en
 • Reizigersmonitors

  login-bg
  openbaar_vervoer
  pubdom
  big-data

  OV-chipkaartdata geeft nieuwe inzichten

   

  Sinds de introductie van de OV-chipkaart is er voor vervoerders een grote hoeveelheid data beschikbaar gekomen om de reiziger gerichter te kunnen bedienen. Zo kan het assortiment van de vervoerders verbeterd worden aan de hand van reizigersontwikkelingen en wordt bijvoorbeeld onderbenutting op bepaalde trajecten beter zichtbaar.

  Vele vragen die voorheen moeilijk beantwoord konden worden zijn nu beter te beantwoorden, bijvoorbeeld over het reispatroon van reizigers, de gemiddelde besteding of hoe intensief bepaalde producten gebruikt worden. Door middel van een reizigersmonitor kunnen al dit soort patronen zichtbaar gemaakt worden, en kan de vervoerder met behulp van deze inzichten bijsturen in het assortiment.

  Reizigersmonitor

  Vraagstukken die nu beter beantwoord kunnen worden

  Er zijn vele vraagstukken die door de grotere hoeveelheid beschikbare gegevens nu beter beantwoord kunnen worden. In veel gevallen heeft de vervoerder specifieke vraagstukken vooraf, maar vaak ontstaan nieuwe vragen uit een eerste analyse van de resultaten. Hieronder een (kleine) greep uit de mogelijke vraagstukken:

  Is er sprake van groei?

  Zijn er specifieke doelgroepen meer gaan reizen? Doelgroepen kunnen op basis van frequentie (bv. hoogfrequente reizigers), op basis van leeftijd (bv. scholieren) of op basis van een specifiek product (bv. OV-jaarkaart) bepaald worden. Is er meer of minder besteed door een bepaalde doelgroep ten opzichte van het jaar ervoor?

  Ook kan het bijvoorbeeld zijn dat de totale opbrengsten zijn toegenomen, maar dat het totaal aantal reizigers juist is afgenomen. Er kan nu een beeld gegeven worden over de ontwikkelingen in reizigerskilometers, opbrengsten en aantallen ritten per doelgroep. Door deze ontwikkelingen te combineren ontstaat een genuanceerd beeld of er daadwerkelijk groei is en zo ja in welke segmenten.

  Is een beoogd doel gehaald?

  De vervoerder kan zichzelf vele doelen gesteld hebben die met behulp van de OV-chipdata beter beantwoord kunnen worden, bijvoorbeeld:

  • Reizen er nu meer mensen met een kortingsproduct?
  • Is een specifieke doelgroep reizigers zoals verwacht overgestapt van het ene naar het andere product?
  • Is er een nieuwe groep mensen bereikt na introductie of aanpassing van een bepaald product?
  • Zijn de opbrengsten van een bepaald product toegenomen door er meer reclame voor te maken?

  Zo kan er bijvoorbeeld een uitspraak gedaan worden of de introductie van een nieuw product wel of niet het gewenste effect heeft. Mogelijk kan er in het jaar erop bijgestuurd worden door bijvoorbeeld de prijs of de geldigheidstermijn te veranderen. Er kan met behulp van de gegevens een inschatting gemaakt worden van dergelijke veranderingen.

  Wat zijn de reispatronen van de reizigers?

  Wordt een bepaalde buslijn relatief weinig gebruikt? Hoeveel kilometer reist een reiziger in een specifieke doelgroep gemiddeld? Is een bepaalde doelgroep gemiddeld meer kilometers of ritten gaan maken ten opzichte van het jaar ervoor?

  Trends worden goed zichtbaar. Ook kan zichtbaar worden op welke doelgroepen meer gefocust moet worden.

  Wat is het effect van een prijsverandering?

  Zijn de reizigers door een prijsverandering bij het ene product overgestapt op een ander product? Wat is de impact voor de totaalinkomsten voor deze doelgroep?

  Een andere manier om de prijs van een product aan te passen is door niet de prijs zelf, maar de geldigheidsduur aan te passen. Nu kan gekeken worden hoeveel de mensen buiten de geldigheidsduur van hun abonnement reizen en wat de impact is voor de totaalopbrengsten.

  Hypercube en de reizigersmonitor

  Om uit de grote hoeveelheid beschikbare data een overzichtelijk beeld te verkrijgen waar de opdrachtgever mee aan de slag kan, is niet eenvoudig. Wij vinden het erg leuk om ons bezig te houden met dit soort complexe vraagstukken en hebben na het uitvoeren van meerdere reizigersmonitoren een goed beeld welke informatie de opdrachtgever wel en niet helpt in het bepalen van zijn strategie.

  Hypercube heeft in opdracht van verschillende vervoerders in meerdere regio’s een reizigersmonitor uitgevoerd. Zo heeft Hypercube vanaf 2012 de reizigersmonitor verzorgd in Noord-Brabant, Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) en in delen van Zuid-Holland. In deze verschillende reizigersmonitoren zijn onder andere trends zichtbaar gemaakt, prestaties van specifieke reisproducten geanalyseerd en aanbevelingen gedaan hoe de totaalopbrengsten te vergroten.

  Onze aanpak

  In samenspraak met de opdrachtgever bepalen we vooraf een aantal vraagstukken waar nader naar gekeken wordt. Na een eerste, tussentijdse rapportage op basis van de dan beschikbare gegevens wordt een eerste beeld geschetst van de trends. Op basis van dit eerste beeld ontstaan vaak nieuwe vraagstukken, waar in het vervolg verder op ingezoomd wordt. In samenspraak met de opdrachtgever kunnen één of meerdere tussentijdse rapportages gedaan worden. Aan het eind van het traject sluiten we af met een eindrapportage en desgewenst met een uitgebreid rapport van alle bevindingen.

  SAP Business Objects

  De bevindingen van de reizigersmonitor worden inzichtelijk gemaakt met informatiebeelden die ontwikkeld zijn met gebruik van software van SAP Business Objects. SAP Business Objects biedt tal van voordelen t.o.v. andere rapportagevormen, zoals:

  • De resultaten zijn altijd beschikbaar in een online omgeving, waardoor de klant zelf altijd toegang heeft tot de informatiebeelden.
  • De rapportage is rechtstreeks verbonden aan de database, waardoor de grafieken en tabellen altijd actueel zijn.
  Vragen en informatie

  Heeft u vragen over ons werk in het openbaar vervoer of wilt u weten wat Hypercube voor u kan betekenen? We wisselen graag met u van gedachten in een vrijblijvend gesprek. U kunt ons bereiken per telefoon op 0302338080 of mailen naar Rob Rijnhout.