Header logo
 • nl
 • en
 • nl
 • en
 • Scenariostudies toekomstig tariefbeleid (2013 – 2016)

  login-bg
  openbaar_vervoer
  pubdom
  big-data

  Scenariostudies toekomstig tariefbeleid (2013 – 2016)

  Voor de OV-concessies van de provincie Noord-Brabant (2013) en voor concessies van de stadsregio Arnhem-Nijmegen (2014) is een scenariostudie uitgevoerd waarbij meeropbrengsten uit reizigers onderzocht en beoordeeld zijn. Diverse scenario’s (maatregelenpakketten, beleidsopties) zijn toegepast op de feitelijke praktijk uit het meest recente jaar van het OV (backcasting).

  Hypercube heeft daartoe een krachtig scenariotool ontwikkeld dat harde onderbouwing levert bij de effecten van maatregelenpakketten (opbrengst-, volume- en prijseffecten). Een vergelijkbare studie met een dergelijk tool is uitgevoerd voor de provincie Utrecht (2014) op zoek naar een antwoord op de vraag wat de gevolgen zouden zijn van uniformering van de U-OV formule (BRU) in de nieuwe concessieperiode.

  Een uitgebreide scenariostudie heeft in 2015 bij OV Oost plaatsgevonden. Bij dit project waren drie OV-autoriteiten betrokken (Gelderland, Overijssel en Flevoland) en al hun, al dan niet opbrengstverantwoordelijke, vervoerders (Arriva, Connexxion, Syntus). Na een uitgebreide marktscan met een focus voor elementen uit het voorgenomen tariefbeleid, zijn vele mogelijke assortiments- en prijsingrepen verkend in een zich ontwikkelende OV-markt met het oogmerk om tot een onderbouwd gezamenlijk lange termijn tariefbeleid te komen. Eind 2015 zijn keuzes gemaakt, in 2016 is de implementatie van de voornemens voor de eerste jaren begonnen.

  De toekomst laat zich voorspellen op basis van het verleden. Bij backcasting maken we onder meer gebruik van een jaar ov-chipkaarttransacties. Hieruit wordt voor iedere reiziger/kaart productgebruik het reis- en bestedingsgedrag afgeleid. Vervolgens projecteren we een mogelijk toekomstig tariefscenario op die werkelijkheid en bepalen we de impact. In de studie voor OV Oost zijn onder meer reizen geconstrueerd en geanalyseerd die samengesteld waren uit ritten in verschillende concessies.