Header logo
 • nl
 • en
 • nl
 • en
 • Duurzame woningen Schiedam

  login-bg
  openbaar_vervoer
  pubdom
  big-data

  schiedam Duurzame woningen Schiedam (2014)

  Hypercube heeft ook voor gemeente Schiedam een MKBA voor woningverduurzaming uitgewerkt. Dit in navolging van eerdere projecten voor gemeentes Enschede, Zutphen en Vlaardingen. De MKBA geeft voor alle stakeholders inzicht in de voors en tegens, zowel financieel als in termen van CO2-reductie en werkgelegenheid. Voor Schiedamse case is ingezoomd tot op buurtniveau. De uitkomsten zijn aanleiding geweest voor hernieuwd overleg met de voornaamste woningcorporatie.

  Het verduurzamen van woningen vergt een investering aan de kant van de eigenaren, die terug wordt verdiend met energiebesparing door de bewoner. Voor verhuurders is er dus een ‘split incentive’, waarbij de verhuurder voor de taak staat om de huurder mee te krijgen, eerst in de tijdelijke rommel van de renovatie, en vervolgens ook in een financiële bijdrage.

  De uitdaging is om constructies te vinden waar iedereen baat bij en vertrouwen in heeft. De MKBA maakt alle kosten en baten inzichtelijk, en is dus een goed vertrekpunt om met alle stakeholders samen tot een goede oplossing te komen.

  We vonden dat er in Schiedam-West een goede case voorligt vanwege het relatief hoge verbruik, verband houdende met het gemiddelde bouwjaar van 1942.