Header logo
 • nl
 • en
 • nl
 • en
 • Hypercube & Sport

  login-bg
  openbaar_vervoer
  pubdom
  login-bg

  Wij zijn – net als miljoenen andere Nederlanders – sportliefhebbers. Met passie en veel interesse werken we daarom aan de sport economische vraagstukken van onze opdrachtgevers. Door onze open kijk op de sportmarkt zijn we flexibel in het type opdrachten. De meeste van onze opdrachtgevers vragen ons voor het maken van een sportief goede en commercieel interessante competitie, het bouwen van een eerlijke en transparante sport ranking, het effect van nieuwbouw of verbouw van een voetbalstadion, de verdeling van mediabaten en/of strategische beleidskeuzes bij het runnen van een sportorganisatie.

  “De cirkel van succes is ons succes”

  De cirkel van succes staat in de meeste van onze projecten centraal. Deze cirkel laat zien dat veranderingen in de sportieve kwaliteit van invloed zijn op de commerciële baten en dat de commerciële baten weer van invloed zijn op de sportieve kwaliteit. Met andere woorden: draai je aan een van de knoppen, dan verandert de volledige situatie. Hier zitten natuurlijk beperkingen aan en deze beperkingen worden opgelegd door de omgeving. In een gebied waar simpelweg minder mensen wonen zit een grens aan het aantal bezoekers van bijvoorbeeld lokale sportevenementen.

  Hypercube heeft zich gespecialiseerd in het bepalen van deze grenzen op basis van beschikbare data. Daarnaast gebruiken we data om te voorspellen hoe alle elementen van de cirkel van succes veranderen als je een of meerdere van de elementen aanpast. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als je besluit om meer geld uit te geven aan de sportieve kwaliteit van het eerste team in plaats van te investeren in het stadion (lees hier meer)? Wat is het effect van een sportief betere competitie op het aantal TV-kijkers (lees hier meer). Het antwoord op deze vragen is voor uw sportorganisatie anders dan voor de sportorganisatie van de buren. Hypercube rekent het voor u door en prognosticeert de impact via simulaties!

  Sportief goede en commercieel interessante competities
  Al 20 jaar werken wij aan het bouwen van de beste competities in Europa. We doen dit voor opdrachtgevers in het voetbal, maar ook voor andere sporten zoals volleybal en tennis. Het bouwen van de beste competitie hangt met veel dingen samen. Zo bepalen verschillen in sportieve sterktes tussen teams welk model het meest geschikt is. Bij het vormgeven van “de beste” competities zijn de doelstellingen van de opdrachtgever het uitgangspunt. Cruciaal hierbij is ervoor zorgen dat er zo veel mogelijk wedstrijden zijn waarbij nog gespeeld wordt voor een prijs. Dit kan het kampioenschap zijn, tegen degradatie of voor een betere uitgangspositie in de pool. Wedstrijden die ertoe doen maken de competitie spannend en dus interessant voor de sporters en fans. Klik hier voor voorbeelden van competities en hun impact.

  Eerlijke en transparante ranking
  Welk land of welk team is nou eigenlijk het beste van de wereld? Is dit de Wereldkampioen of de Olympisch Kampioen en wat betekent dit als het toernooi al bijna 3 jaar geleden gespeeld is? Eigenlijk wil je de sportieve prestaties en ontwikkelingen van landen en teams op elke moment kunnen meten en volgen. Om die reden ontwikkelt Hypercube rankings voor haar opdrachtgevers en maken rankings eigenlijk altijd onderdeel uit van de cirkel van succes. Je kunt de sportieve kwaliteit van een competitie, land of team alleen weten als je op dat moment kunt vaststellen hoe goed een land of team op dat moment in de tijd is.

  Hypercube heeft daarom de ECI-score in het voetbal ontwikkeld. Maar ook in andere sporten is gewerkt aan het maken van een objectieve score om sportieve kwaliteit te kunnen meten. Het principe onder de rankingscore is het “zero-sum system”. Dat betekent dat er elke wedstrijd die gespeeld wordt punten kunnen worden gewonnen en verloren. De hoeveelheid punten die gewonnen of verloren kan worden hangt samen met de sportieve kwaliteit van de teams die tegen elkaar spelen. Op basis van historische data hebben alle teams of landen in de competitie een score gekregen. Om te bepalen hoeveel punten gewonnen of verloren kunnen worden wordt de daadwerkelijke uitslag (winst of verlies in de gespeelde wedstrijd) vergeleken met de verwachte uitslag op basis van historische data. Meer weten? Kijk dan hier.

  Effect van nieuw- of verbouw van een voetbalstadion
  Het voetbalstadion is het huis van de voetbalclub en de plek waar geld verdiend kan worden aan toeschouwers en sponsoren. Het stadion is op de begroting van de voetbalclub echter ook vaak een grote post. De noodzaak voor de juiste stadioncapaciteit is voor de begroting van een voetbalclub relevant. Hypercube heeft zich gespecialiseerd in het doorrekenen van slimme keuzes als het gaat om het stadion. Hoeveel mensen wonen er in het gebied rondom het stadion en waar kan een nieuw stadion het beste gebouwd worden? Wat is de sportieve kwaliteit van de voetbalclub en hoeveel mensen en sponsoren zijn daardoor geïnteresseerd om (business)tickets aan te schaffen of de club te sponsoren? Verandert dit wanneer de sportieve prestaties tegenvallen of wanneer het voor de wind gaat en wat zijn eventuele gevolgen? Wat betekenen deze veranderingen op de lange termijn en hoe kunnen we hier het beste op inspelen? Dit zijn vragen die Hypercube beantwoordt voor haar opdrachtgevers door verschillende keuzes en mogelijkheden per club door te rekenen. Klik hier voor een voorbeeld.

  Verdeling van mediabaten
  Sport is strijd, sport is passie en sport is emotie. Maar bij sport komt ook business die gefinancierd moet worden. De mediabaten en de verdeling daarvan is voor veel sportorganisaties een van de voornaamste bronnen van inkomsten. De verdeelsleutel die hierop wordt toegepast is dus cruciaal. Hypercube berekent voor haar opdrachtgevers het effect van een (veranderde) verdeelsleutel door. Wat doet het met team A, team B of team C wanneer zij meer of minder profijt halen uit de mediabaten en wat betekent dat voor de sportieve mogelijkheden en balans van de hele competitie? Kijk hier voor een voorbeeld.

  Potentieel analyse
  Bij een potentieel analyse bepalen we voor een sportorganisatie welke sportieve prestaties haalbaar zijn. Dit doen we door bij verschillende sportieve niveaus (uitgedrukt in ECI-punten) bijpassende kosten te berekenen en in welke het opbrengen van deze kosten haalbaar is op de lange(re) termijn. Door gebruik te maken van de cirkel van succes prognosticeren we over de jaren de weg richting het meest passende scenario om het potentieel optimaal te benutten. Kijk hier voor een voorbeeld van een potentieel analyse.

  Strategische beleidskeuzes
  Sportorganisaties staan voor legio strategische keuzes. Elke dag opnieuw. Bovenstaande voorbeelden kenmerken onze expertise, maar natuurlijk kunnen wij u ondersteunen bij aangepaste strategische vraagstukken op economisch en maatschappelijk vlak. Zo hebben wij in 2018 gewerkt aan het berekenen van de benodigde financiële investering voor PEC Zwolle om de ambities richting 2024 waar te maken (zie hier). Ook hebben we gewerkt een luchtvaartprogramma voor het voetbal (zie hier) en hebben we de waarde van het Nederlandse voetbal bepaald (zie hier).