Header logo
 • nl
 • en
 • nl
 • en
 • Hypercube & Sport

  login-bg
  openbaar_vervoer
  pubdom
  login-bg

  Sport Hypercube & Sport

  Wij zijn sportliefhebbers – net als vele miljoenen Nederlanders. Hypercube heeft zich gespecialiseerd in sporteconomische vraagstukken.

  De samenhang tussen sport, verzorgingsgebied en financiën

  Sport speelt een grote rol in de samenleving: van de pleintjes en velden tot de grote sportevenementen met een miljoenenpubliek, en alles daartussenin. Het is in de afgelopen decennia uitgegroeid tot een volwassen bedrijfstak.

  Net als elke sector heeft ook de sportbusiness te maken met strategische vraagstukken. Kenmerkend is dat er een samenhang bestaat tussen sportieve resultaten en financiën, en vaak is er een sterke connectie met het verzorgingsgebied. Normale bedrijfseconomie schiet tekort om deze dynamiek te vangen.

  Hypercube is als geen ander in staat om met behulp van statistische analyse deze samenhang aan de oppervlakte te brengen. Zo bouwen we een realistisch beeld op van de toekomst en van de impact van mogelijke koerswijzigingen.

  Daarom zijn we vaste kennispartner van KNVB Expertise: we helpen de sport verder te professionaliseren.

  De vraagstukken die we tackelen:
  • rankings
  • de ontwikkeling van competitieformats
  • analyses van verzorgingsgebieden en potentieelschattingen
  • maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s)
  • de ontwikkeling van sportaccommodaties, onderzoek naar de haalbaarheid en regie over alle betrokken partijen
  • waardering en verdeling mediabaten.