Header logo
 • nl
 • en
 • nl
 • en
 • Studenten in het openbaar vervoer

  login-bg
  openbaar_vervoer
  pubdom
  big-data

  Studenten in het openbaar vervoer

  Eind juni zijn er afspraken  (rijksoverheid ) gemaakt tussen het ministerie, de sectorraden en de openbaar vervoerbedrijven waarin de ambitie wordt uitgesproken dat onderwijsactiviteiten vanaf 1 augustus verder opgeschaald kunnen worden.

  Het belangrijk principe is het spreiden van studentenstromen, door het onderwijs zo te organiseren dat studenten gespreid over de dag in- en uitstromen en dat spitsvorming uitblijft.

  In aanvulling wordt er door het hoger onderwijs gepleit voor regionale maatwerkoplossingen, zeker vanaf september. De landelijke basisafspraken kunnen lokaal/regionaal nader uitgewerkt worden indien de lokale situatie dat toelaat.

  Hypercube wil graag helpen dit regionale maatwerk tot stand te brengen. We kunnen de vraag (herkomst-bestemming-relaties, volumes en wat wenselijk is) op basis van het gebruik door studenten in eenzelfde periode een jaar geleden in kaart brengen zodat alternatieve verbindingen overwogen kunnen worden. Opties zijn het inrichten van directe (bus)verbindingen naar onderwijsinstellingen of het inrichten van aanvullend aanbod. Bij het inrichten van regionaal maatwerk is er een verplichting om de regionale ov-belasting te monitoren en eventuele regionale knelpunten te signaleren die vragen om een verdere verfijning van het maatwerk. Hypercube heeft gereedschap ontwikkeld om dit geautomatiseerd uit te voeren.

  In oktober 2020 zal een evaluatie plaatsvinden van het ingerichte proces en wordt gesignaleerd of er regionale vraagstukken ontstaan waarover nadere afstemming nodig is. Hypercube kan, in samenwerking met onderwijskoepels, vervoerders, OCW en IenW de periodieke evaluatie vormgeven en inrichten.