Skip to main content

Het vrouwenvoetbal groeit snel en staat voor diverse uitdagingen. Hypercube, een vooraanstaande expert in de ontwikkeling van vrouwenvoetbalcompetities, hanteert een benadering die gebaseerd is op zowel data-inzichten als input van belanghebbenden in de sport.

Door deze combinatie streven wij naar optimale oplossingen die niet alleen de sport vooruit helpen, maar ook draagvlak creëren onder alle betrokkenen. Hiermee beogen we een positieve impuls te geven aan zowel de sportieve als commerciële aspecten van de competitie.

Naast het optimaliseren van competities, ondersteunen wij onze klanten bij het ontwikkelen van groeistrategieën en het verkrijgen van inzicht in hun prestaties op zowel sportief als economisch vlak. Dit omvat het monitoren van prestaties na de implementatie van nieuwe competitieformats, het verstrekken van rapportages en het bieden van gebruiksvriendelijke, real-time dashboard tools. Door het benchmarken van data met andere clubs, competities of landen maken we belangrijke aspecten zoals toeschouwersaantallen en competitieniveau inzichtelijk.

Competitieontwikkeling vrouwenvoetbal

In het domein van competitieontwikkeling heeft Hypercube zich gevestigd als internationale marktleider, waarbij we een breed scala aan sporten bedienen. We adviseren over het ideale competitieformat, rekening houdend met factoren als het aantal deelnemende teams, wedstrijdfrequenties en eventuele play-off systemen. Daarnaast kijken we naar relevante aspecten zoals mediabatenverdeling, speelkalenderindeling en licentieregels.

Voorbeeldvragen die we behandelen zijn onder meer: Hoe spannend is de competitie vergeleken met andere landen? Hoe onvoorspelbaar is de uitslag van de wedstrijd? Hoeveel invloed heeft elke wedstrijd op het eindresultaat van de competitie? Komen er meer supporters naar de wedstrijden als we het competitieformat aanpassen? Hoe groot is de kans dat de competitie op de laatste speeldag al is beslist?

We hebben eind 2023 bijvoorbeeld het Turkse vrouwen voetbal (TFF) geholpen met het maken van een visie, missie en strategie. Door het Turkse voetbal goed in kaart te brengen, hebben we de eerste stappen kunnen zetten in de ontwikkeling van een amateurvoetbal competitie naar een (semi) professionele competitie.

Meer weten? Neem contact met ons op

Groeistrategie vrouwenvoetbal

In de strategische groei van het vrouwenvoetbal streven federaties en sportclubs naar optimale prestaties, zowel op het veld als daarbuiten. Hypercube biedt ondersteuning bij het ontwikkelen van meerjarige groeiplannen, waarbij data-gedreven modellen een cruciale rol spelen.

Voor sportclubs wordt de groeistrategie op maat gemaakt via scenarioanalyses, waarbij verschillende factoren zoals demografie, commerciële omgeving, stadionfaciliteiten, jeugdopleiding en financiële positie worden meegenomen. Deze analyses verschaffen inzicht in het groeipotentieel en dienen als leidraad voor strategische besluitvorming.

Zo vormt het vrouwenvoetbal onderdeel van de groeistrategie van PSV. Hypercube heeft de positie van PSV in het nationale en internationale vrouwenvoetbal in kaart gebracht. De sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen zijn geanalyseerd om de groeistrategie van het vrouwenvoetbal van PSV voor de komende jaren te ontwikkelen.

Ook federaties worden ondersteund in het bepalen van hun groeistrategieën. Dit omvat onderzoek naar benchmarklanden, stakeholdersinterviews en potentieel-analyses om een solide visie te vormen. Door gebruik te maken van data-analyses en modellen wordt inzicht verkregen in de impact van sportieve groei op zowel commerciële als financiële aspecten, en vice versa.

Voorbeeldvragen die we behandelen zijn onder meer: Wat voor investering is er nodig om te groeien in de internationale ranking? Wat is de waarde van de toekomst van het vrouwenvoetbal?

Meer weten? Neem contact met ons op

Stadions en sportaccommodaties

Stadions & sportaccommodaties in het vrouwenvoetbal vormen de kern van elke club en zijn van cruciaal belang als inkomstenbron. Echter, ze brengen ook aanzienlijke kosten met zich mee, waardoor het essentieel is dat het stadion in lijn is met de ambities van de club.

Hypercube ontwikkelt uitgebreide business cases die alle aspecten van het stadion, inclusief capaciteit en kwaliteit, behandelen. We onderzoeken de meest realistische opties: renovatie, nieuwbouw, of het behouden van het huidige stadion. In het geval van nieuwbouw, analyseren we het verzorgingsgebied, met aandacht voor factoren zoals bevolkingsdichtheid, economische activiteit, bereikbaarheid en concurrentie. Deze elementen worden allemaal meegenomen in het planningsproces om weloverwogen en strategische keuzes te maken.

Bovendien begeleidt Hypercube het gehele proces van bouw of renovatie van een stadion, waarbij verschillende belanghebbenden betrokken zijn naast de club zelf. We bieden advies en ondersteuning om ervoor te zorgen dat nieuwe stadions succesvol worden gerealiseerd. Onze expertise strekt zich ook uit tot andere soorten sportfaciliteiten, zoals sporthallen, ijsbanen en trainingscomplexen.

Voorbeeldvragen die we behandelen zijn onder meer: Wat is de optimale toeschouwerscapaciteit van het stadion? En wat is het ideale aantal wedstrijden om per seizoen te organiseren in het stadion? Wat is het effect van betere prestaties op de verwachte bezoekersaantallen?

Een mooi voorbeeld van een project uit 2023, is Omnisport in Apeldoorn. Hier hebben we een casestudie van gemaakt.

Meer weten? Neem contact met ons op

Rankingsystemen vrouwenvoetbal

Rankings in het vrouwenvoetbal hebben als doel om teams en landen op een objectieve manier te vergelijken op basis van hun sportieve sterkte. Het is essentieel dat de ranking de actuele verhoudingen binnen de sport nauwkeurig en wetenschappelijk accuraat weergeeft.

Een goede ranking biedt niet alleen sportieve voordelen, maar heeft ook praktische toepassingen, zoals het indelen van poules of knock-out rondes tijdens toernooien. Het is van groot belang dat dit op een eerlijke en transparante wijze gebeurt, waarbij de juiste sportieve kracht aan teams of landen wordt toegewezen.
Naast het sportieve aspect hebben rankings ook een commerciële relevantie. Supporters vinden het vaak interessant om de ranking van hun favoriete team te volgen en sponsoren kunnen zich aan de ranking verbinden door hun naam hierin op te nemen, wat weer kan leiden tot extra inkomsten voor de uitgever van de ranking.

Hypercube beheert twee websites waarop rankings te vinden zijn. Zo hebben we in 2007 de Euro Club Index in het voetbal ontwikkeld, die de sportieve prestaties van alle voetbalclubs in Europa door de tijd heen weergeeft. Ook bieden we informatie over de UEFA-coëfficiënten op onze Hyperrankings website. Hypercube heeft ook een vrouwen ranking ontwikkelt, voor zowel het club- als nationale team voetbal, die onder andere de krachtsverschillen en competitie spanning weergeeft.

Meer weten? Neem contact met ons op

Data inzichten vrouwenvoetbal

Met onze uitgebreide databronnen en bewezen modellen streven we ernaar klanten inzicht te bieden in hun prestaties, zowel op sportief als economisch vlak. Door flexibel en efficiënt te werken, zorgen we ervoor dat relevante informatie altijd beschikbaar is voor onze opdrachtgevers, terwijl we oplossingen bedenken die breed gedragen worden binnen de sportgemeenschap en de sport vooruithelpen.

Situaties die we hier behandelen zijn onder meer: In een dashboard die dagelijks wordt geüpdatet wordt inzicht geboden in de actuele standen, rankings en prestaties, zowel van het team zelf als t.o.v. van andere teams (en landen). In overleg kunnen er specifieke inzichten worden geïmplementeerd.

Meer weten? Neem contact met ons op